havadurum

Resmi Gazete'de Bugün Neler Var? 9 Mayıs 2024 Tarihli Resmi Gazete Kararları

Resmi Gazete'de Bugün Hakimler ve savcılar yeni görev yerlerinde, fahri trafik müfettişleri daha yetkili hale geliyor, ticari araçlarda reklam kuralları değişiyor, elektrik tesislerinde güvenlik artıyor, vakıf üniversitelerinde ihalelerde şeffaflık sağlanıyor. Resmi Gazete'nin 9 Mayıs 2024 tarihli sayısında, Türkiye'yi ilgilendiren birçok önemli karar ve değişiklik var!

546

Resmi Gazete'nin 9 Mayıs 2024 tarihli sayısı, Türkiye'de farklı alanlarda önemli gelişmelerin habercisi oluyor. Bu sayıda, adalet teşkilatında yeni atamalar ve görev değişiklikleri, trafikte güvenliği artırmaya yönelik düzenlemeler, ticari araçlarda reklam kurallarında güncellemeler, elektrik tesislerinin projelendirilmesinde yeni standartlar ve vakıf yükseköğretim kurumlarında ihalelerde şeffaflığı sağlayacak değişiklikler gibi birçok konu ele alınıyor.

Yargıda Yeni Atamalar ve Görev Değişiklikleri!

Resmi Gazete'nin 9 Mayıs 2024 tarihli sayısında, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından alınan kararlar ve yapılan atamalar yer alıyor. Bu kararlarda, çeşitli illerde görevli hakim ve savcıların yeni görev yerleri ve unvanları belirlenmiş durumda.

Fahri Trafik Müfettişleri İçin Yeni Görev ve Çalışma Yönetmeliği!

Fahri trafik müfettişlerinin görev ve çalışma esaslarını düzenleyen yönetmelikte önemli değişiklikler yapıldı. Yeni yönetmelikle, müfettişlerin yetkileri ve sorumlulukları daha net bir şekilde belirlenmiş, ayrıca trafik güvenliğini sağlayıcı yeni görevler eklenmiş durumda.

Ticari Araçlarda Reklam Bulundurulmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik!

Ticari araçlarda bulundurulabilecek reklam türleri ve boyutları ile ilgili düzenlemelerde değişikliğe gidildi. Yeni yönetmelikle, reklam kurallarına uymayan araçlara uygulanacak yaptırımlar da güncellendi.

Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğinde Güncelleme!

Elektrik tesislerinin projelendirilmesine ilişkin yönetmelikte güncellemeler yapıldı. Yeni yönetmelikle, elektrik tesislerinin güvenliği ve işleyişi için gerekli teknik şartlar daha da sıkılaştırılmış durumda.

Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğinde Değişiklik!

Vakıf yükseköğretim kurumlarının ihale prosedürlerini düzenleyen yönetmelikte değişiklikler yapıldı. Yeni yönetmelikle, ihalelerin şeffaflığı ve hesap verebilirliği artırılmayı amaçlıyor.

Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğ Yürürlükten Kaldırıldı!

Menkul kıymet tesisi ile ilgili usul ve esasları düzenleyen tebliğ yürürlükten kaldırıldı. Yeni düzenlemeler, ilerleyen zamanda yeni bir tebliğ ile belirlenecek.

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğde Değişiklik!

Zorunlu karşılıklar ile ilgili usul ve esasları düzenleyen tebliğde değişiklikler yapıldı. Yeni yönetmelikle, zorunlu karşılıklar ile ilgili bazı teknik detaylar güncellendi.

Resmi Gazete'de Diğer İlginç Konular:

Yargı ilanları
Artırma, eksiltme ve ihale ilanları
Çeşitli ilanlar
T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

(ATİLLA AKIN)
Paylaş