havadurum

Resmi Gazete'de Bugün Neler Var? 7 Mayıs 2024 Tarihli Resmi Gazete Kararları

Resmi Gazete'nin 7 Mayıs 2024 tarihli sayısında önemli gelişmeler yer alıyor! Hâkim ve Savcı Yardımcılığı'nda sınav ve atama usulleri güncelleniyor, Türkiye Adalet Akademisi'nde yeni eğitim programı ve sınav sistemi uygulanıyor, Atatürk Üniversitesi'nde tez hazırlama süresi uzadı. Enerji Piyasası'nda yeni kurallar ve yükümlülükler devreye giriyor ve Yüksek Seçim Kurulu'ndan seçimlerle ilgili son dakika kararı geldi.

750

Resmi Gazete'nin 7 Mayıs 2024 tarihli sayısında, Yargı ve İdare'yi ilgilendiren önemli düzenlemeler ve kararlar yer alıyor. Hâkim ve Savcı Yardımcılığı, Türkiye Adalet Akademisi ve Atatürk Üniversitesi'nde eğitim ve sınav sistemlerini ilgilendiren yönetmelik değişiklikleri dikkat çekiyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun yeni kararı da enerji sektöründe faaliyet gösteren işletmeleri ve tüketicileri yakından ilgilendiriyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun yaklaşan seçimlerle ilgili kararı da seçmenler için önemli bilgiler içeriyor.

Yürütme ve İdare Bölümü

Yönetmelikler:

Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Yönetmeliği: Bu yönetmelik, hâkim ve savcı yardımcılarının atanma, sınav, staj, atama ve yükselme gibi konulardaki usulleri düzenlemektedir. Yönetmelikte yapılan değişikliklerle, hâkim ve savcı yardımcılarının mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik düzenlemeler getirilmiştir.

Türkiye Adalet Akademisi Hâkim ve Savcı Yardımcıları Eğitim ve Sınav Yönetmeliği: Bu yönetmelik, hâkim ve savcı yardımcılarının Türkiye Adalet Akademisi'nde alacağı eğitimin içeriğini, sınav usullerini ve değerlendirme kriterlerini belirlemektedir. Yönetmelikte yapılan değişikliklerle, eğitim programı güncellenmiş ve sınav usulleri daha şeffaf hale getirilmiştir.

Atatürk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik: Bu yönetmelik, Atatürk Üniversitesi'nde lisansüstü eğitim ve öğretim gören öğrencilere ilişkin usullerde değişiklik yapmaktadır. Yönetmelikte yapılan değişikliklerle, tez hazırlama süresi uzatılmış ve tez jüri üyelerinin belirlenmesine ilişkin düzenlemeler güncellenmiştir.
Kurul Kararı:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 02/05/2024 Tarihli ve 12608 Sayılı Kararı: Bu karar, enerji piyasasında faaliyet gösteren işletmelerin uyması gereken kuralları ve yükümlülükleri düzenlemektedir. Kararda, elektrik ve doğalgaz fiyatlarının belirlenmesine ilişkin usuller, yenilenebilir enerji kaynaklarının teşvik edilmesine yönelik düzenlemeler ve enerji tasarrufuna yönelik tedbirler yer almaktadır.

Yargı Bölümü

Yüksek Seçim Kurulu Kararı:

Yüksek Seçim Kurulunun 6/5/2024 Tarihli ve 2024/2367 Sayılı Kararı: Bu karar, yaklaşan seçimlerle ilgili usulleri ve işlemleri düzenlemektedir. Kararda, adayların adaylık başvurularının değerlendirilmesi, seçim propagandası, oy verme işlemleri ve seçim sonuçlarının ilan edilmesine ilişkin bilgiler yer almaktadır.

İlân Bölümü

a - Yargı İlânları: Bu bölümde, mahkemeler tarafından verilen ilanlar ve tebligatlar yer almaktadır.

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları: Bu bölümde, kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen artırma, eksiltme ve ihale ilanları yer almaktadır.

c - Çeşitli İlânlar: Bu bölümde, çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından verilen diğer ilanlar yer almaktadır.

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri: Bu tabloda, Merkez Bankası tarafından belirlenen döviz kurları ve devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri yer almaktadır.

(ATİLLA AKIN)
Paylaş