havadurum

Resmi Gazete'de Bugün Neler Var? 23 Şubat 2024 Tarihli Resmi Gazete Kararları

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan karar, yönetmelik, genelge ve ilanlara dair özet bilgileri bu makalede bulabilirsiniz. Resmi Gazete’de bugün neler var sorusunun cevabı için okumaya devam edin.

673

Resmi Gazete, Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi yayın organıdır. Resmi Gazete’de, yasama, yürütme ve yargı organlarının aldığı karar, yönetmelik, genelge, ilan ve duyurular yayımlanır. Resmi Gazete, her gün sabah saatlerinde internet sitesinde yayınlanır. Resmi Gazete’de bugün, 23 Şubat 2024 tarihli ve 31528 sayılı Resmi Gazete’de, Cumhurbaşkanlığı kararları, atama kararları, yönetmelikler, genelge, Anayasa Mahkemesi kararı, Yargıtay kararı ve çeşitli ilanlar yer almaktadır. Resmi Gazete’de bugün neler var sorusunun cevabını merak edenler için, Resmi Gazete’de yayımlanan başlıkları ve özet bilgileri aşağıda sıraladık.

Yürütme ve İdare Bölümü

Cumhurbaşkanlığı Kararları

İşsizlik Sigortası Fonu Gelirlerinin, 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inci Maddesinin Yedinci Fıkrasında Belirtilen Amaçlar İçin Kullanılacak Oranının Artırılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 8188): Bu kararla, işsizlik sigortası fonu gelirlerinin, işsizlik ödeneği, işbaşı eğitim programı, mesleki eğitim kursu, kısa çalışma ödeneği, iş kaybı tazminatı, iş garantili mesleki eğitim programı, toplum yararına çalışma programı, girişimcilik eğitimi programı, istihdam teşvikleri ve diğer harcamalar için kullanılacak oran, yüzde 50’den yüzde 60’a çıkarılmıştır.

İstanbul İlinde Yürütülecek Kentsel Dönüşüm Uygulamaları Kapsamında Yapım İçin Yardım Verilmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 8189): Bu kararla, İstanbul ilinde yürütülecek kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında, riskli yapıların yıkımı, yeniden yapımı, taşınma ve geçici barınma giderleri için yardım verilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Yardım tutarları, riskli yapıların bulunduğu ilçelerin risk durumuna göre farklılaştırılmıştır.

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8190): Bu kararla, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasına dair kararda, bazı maddelerde değişiklik yapılmıştır. Değişiklikler, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan döviz kuru, referans ülke sayısı, fiyat farkı uygulaması, fiyat indirimi ve artırımı, fiyat güncelleme dönemi, fiyat bildirimleri, fiyat denetimi ve cezai hükümler ile ilgilidir.

İhracat Destekleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 8191): Bu kararla, ihracat destekleri hakkında kararda, bazı maddelerde değişiklik yapılmıştır. Değişiklikler, ihracatçı birlikleri, ihracatçı birlikleri genel sekreterlikleri, ihracatçı birlikleri bütçeleri, ihracatçı birlikleri katkı payları, ihracatçı birlikleri denetimi, ihracatçı birlikleri personeli, ihracatçı birlikleri disiplin kurulları, ihracatçı birlikleri genel kurulları, ihracatçı birlikleri yönetim kurulları, ihracatçı birlikleri meclisleri, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu, Türkiye İhracatçılar Meclisi Disiplin Kurulu, Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği, Türkiye İhracatçılar Meclisi Bütçesi, Türkiye İhracatçılar Meclisi Denetimi, Türkiye İhracatçılar Meclisi Personeli, ihracat destekleri, ihracat destekleri bütçesi, ihracat destekleri denetimi, ihracat destekleri başvuru ve ödeme usul ve esasları ile ilgilidir.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 8192): Bu kararla, kamu kurum ve kuruluşlarının ürettikleri bazı mal ve hizmetlerden ücretsiz veya indirimli olarak faydalanacakların tespitine ilişkin kararda, bazı maddelerde değişiklik yapılmıştır. Değişiklikler, şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları, engelliler, yaşlılar, öğrenciler, öğretmenler, sağlık çalışanları, basın mensupları, sporcular, sanatçılar, bilim insanları, gönüllüler, yabancı uyruklu kişiler, kamu kurum ve kuruluşları çalışanları, kamu kurum ve kuruluşları emeklileri, kamu kurum ve kuruluşları misafirleri, kamu kurum ve kuruluşları işbirliği yaptığı kişi ve kuruluşlar, kamu kurum ve kuruluşları tarafından belirlenen diğer kişi ve kuruluşlar, kamu kurum ve kuruluşlarının ürettikleri mal ve hizmetlerin kapsamı, ücretsiz veya indirimli faydalanma oranları, ücretsiz veya indirimli faydalanma şartları, ücretsiz veya indirimli faydalanma belgeleri, ücretsiz veya indirimli faydalanma süreleri, ücretsiz veya indirimli faydalanma denetimi ve cezai hükümler ile ilgilidir.

Jandarma Genel Komutanlığının Er ve Erbaş ile Askerlik Yükümlüsü İhtiyacının, 1111 Sayılı Askerlik Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Karşılanmasına İlişkin Sürenin 31/12/2029 Tarihine Kadar Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8193): Bu kararla, Jandarma Genel Komutanlığının er ve erbaş ile askerlik yükümlüsü ihtiyacının, 1111 sayılı Askerlik Kanunu hükümleri çerçevesinde Milli Savunma Bakanlığı tarafından karşılanmasına ilişkin süre, 31/12/2029 tarihine kadar uzatılmıştır.

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesinin Desteklenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 8194): Bu kararla, tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesinin desteklenmesine ilişkin kararda, bazı maddelerde değişiklik yapılmıştır. Değişiklikler, tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesinin desteklenmesi kapsamında verilecek desteklerin türü, miktarı, şartları, başvuru ve ödeme usul ve esasları ile ilgilidir.

2023 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2024 Yılında Uygulanacak Sertifikalı Tohum Kullanım Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 8195): Bu kararla, 2023 yılında yapılacak tarımsal desteklemeler ve 2024 yılında uygulanacak sertifikalı tohum kullanım desteğine ilişkin kararda, bazı maddelerde değişiklik yapılmıştır. Değişiklikler, tarımsal desteklemelerin türü, miktarı, şartları, başvuru ve ödeme usul ve esasları ile ilgilidir.

Atama Kararları

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2024/38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56): Bu kararlarla, Cumhurbaşkanlığı tarafından, çeşitli bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, yükseköğretim kurumları, yargı organları, yurt dışı temsilcilikler ve diğer görevlere atamalar yapılmıştır. Atanan kişilerin isimleri, görev yerleri ve unvanları Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Yönetmelikler

Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 8196): Bu yönetmelikle, genel yönetim muhasebe yönetmeliğinde, bazı maddelerde değişiklik yapılmıştır. Değişiklikler, genel yönetim muhasebe sisteminin tanımı, kapsamı, amaçları, ilkeleri, muhasebe birimleri, muhasebe planı, muhasebe kayıtları, muhasebe belgeleri, muhasebe raporları, muhasebe denetimi ve cezai hükümler ile ilgilidir.

Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik: Bu yönetmelikle, merkezi yönetim muhasebe yönetmeliğinde, bazı maddelerde değişiklik yapılmıştır. Değişiklikler, merkezi yönetim muhasebe sisteminin tanımı, kapsamı, amaçları, ilkeleri, muhasebe birimleri, muhasebe planı, muhasebe kayıtları, muhasebe belgeleri, muhasebe raporları, muhasebe denetimi ve cezai hükümler ile ilgilidir.

Düzce Üniversitesi Fetal Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik: Bu yönetmelikle, Düzce Üniversitesi Fetal Uygulama ve Araştırma Merkezi yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Düzce Üniversitesi Temiz Enerji Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik: Bu yönetmelikle, Düzce Üniversitesi Temiz Enerji Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Koç Üniversitesi Gelecek Nesil Haberleşme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği: Bu yönetmelikle, Koç Üniversitesi Gelecek Nesil Haberleşme Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin kuruluşu, amaçları, faaliyet alanları, yönetim organları, çalışma usul ve esasları düzenlenmiştir.

Genelge

Karma Ekonomik Komisyon Eşbaşkanlıkları ile İlgili 2024/2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi: Bu genelgeyle, karma ekonomik komisyon eşbaşkanlıkları ile ilgili usul ve esaslar belirlenmiştir. Karma ekonomik komisyon eşbaşkanlıkları, Türkiye ile diğer ülkeler arasında ekonomik, ticari, teknik ve kültürel işbirliğini geliştirmek amacıyla kurulan komisyonlardır. Karma ekonomik komisyon eşbaşkanlıkları, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen bakanlar tarafından yürütülür. Karma ekonomik komisyon eşbaşkanlıklarının görev, yetki, sorumluluk, çalışma usul ve esasları, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı tarafından koordine edilir.

Yargı Bölümü

Anayasa Mahkemesi Kararı

Anayasa Mahkemesinin 8/11/2023 Tarihli ve E: 2022/129, K: 2023/189 Sayılı Kararı: Bu kararla, Anayasa Mahkemesi, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 299. maddesinin (Cumhurbaşkanına hakaret) Anayasa’nın 26. maddesine (Düşünce ve kanaat hürriyeti) aykırı olduğu iddiasıyla açılan iptal davasında, iptal talebini reddetmiştir. Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanının devletin başı ve Türk milletinin temsilcisi olduğunu, Cumhurbaşkanına hakaret suçunun, Cumhurbaşkanının şahsına yönelik değil, devlet otoritesine ve milletin egemenliğine yönelik bir saldırı niteliğinde olduğunu, bu nedenle Cumhurbaşkanına hakaret suçunun, düşünce ve kanaat hürriyetinin sınırlanması değil, korunması amacıyla düzenlendiğini, bu suçun, demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olduğunu, bu suçun cezasının da orantılı olduğunu belirtmiştir.

Yargıtay Kararı

Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar: Bu kararla, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, bir işçinin işveren tarafından feshedilmesi nedeniyle açtığı işe iade davasında, yerel mahkemenin işe iade kararını bozmuştur. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işverenin işçiyi feshetmesinin geçerli bir sebebe dayandığını, işçinin iş sözleşmesinin feshedilmesinden önce işveren tarafından yazılı olarak uyarıldığını, işçinin işyerindeki kurallara uymadığını, işverenin işçiyi işe iade etmesinin mümkün olmadığını, işçinin işe iade talebinin reddedilmesi gerektiğini kararlaştırmıştır.

İlan Bölümü

a - Yargı İlanları

İstanbul Anadolu 1. İcra Müdürlüğü’nün 2024/1 Esas Sayılı Dosyası: Bu ilanla, İstanbul Anadolu 1. İcra Müdürlüğü, bir borçlunun malvarlığına haciz konulduğunu, hacizli malların satışa çıkarılacağını, alacaklı ve borçluların ilgili icra müdürlüğüne başvurmaları gerektiğini duyurmuştur. Hacizli malların listesi, değerleri, satış tarihleri ve şartları Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Ankara 5. Aile Mahkemesi’nin 2023/1234 Esas Sayılı Dosyası: Bu ilanla, Ankara 5. Aile Mahkemesi, bir boşanma davasında, davalı eşin tebligata çıkarılan adresinde bulunamadığını, davalı eşin 15 gün içinde mahkemeye başvurması veya kendisini temsil edecek bir avukat görevlendirmesi gerektiğini, aksi halde yokluğunda yargılama yapılacağını ve karar verileceğini ilan etmiştir.

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2024 Yılı Okul Kantinleri İhalesi: Bu ilanla, Milli Eğitim Bakanlığı, 2024 yılında okul kantinlerinin işletilmesi için ihale düzenleyeceğini, ihaleye katılmak isteyenlerin belirtilen şartları taşımaları ve belirtilen belgeleri sunmaları gerektiğini, ihale tarihleri, yerleri, usulleri ve bedelleri Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 2024 Yılı Karayolları Bakım ve Onarım İhalesi: Bu ilanla, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 2024 yılında karayollarının bakım ve onarım işlerini yaptırmak için ihale düzenleyeceğini, ihaleye katılmak isteyenlerin belirtilen şartları taşımaları ve belirtilen belgeleri sunmaları gerektiğini, ihale tarihleri, yerleri, usulleri ve bedelleri Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

c - Çeşitli İlanlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri: Bu ilanla, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 23 Şubat 2024 tarihi itibarıyla geçerli olan döviz kurları ve devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerlerini Resmi Gazete’de yayımlamıştır. Döviz kurları ve devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri, Resmi Gazete’de tablo halinde verilmiştir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2023 Yılı Nüfus ve Konut Araştırması Sonuçları: Bu ilanla, Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılı nüfus ve konut araştırması sonuçlarını Resmi Gazete’de yayımlamıştır. Araştırma sonuçları, Türkiye’nin nüfusunun, nüfus artış hızının, nüfus yoğunluğunun, nüfusun yaş, cinsiyet, eğitim, medeni durum, göç, işgücü, gelir dağılımı gibi özelliklerinin, konut sayısının, konutların büyüklük, yapı malzemesi, ısınma, su, elektrik, doğalgaz, internet gibi özelliklerinin istatistiksel verilerini içermektedir. Araştırma sonuçları, Resmi Gazete’de tablo, grafik ve açıklamalarla sunulmuştur.

(HABER MERKEZİ)
Paylaş