havadurum

Resmi Gazete'de Bugün Neler Var? 18 Nisan 2024 Tarihli Resmi Gazete Kararları

18 Nisan’da Resmi Gazete’de; Türkiye’nin ticaretini düzenleyen yeni tebliğler, Anayasa Mahkemesi’nin son kararları ve ekonomik değerlendirmeler öne çıkıyor. Gündemi belirleyen bu gelişmeleri kaçırmayın!

635

Türkiye’nin resmi yayın organı olan Resmi Gazete, 18 Nisan tarihli sayısıyla yine bir dizi önemli karar ve düzenlemeyi kamuoyuna duyuruyor. Yürütme, yargı ve ilan bölümlerinde yer alan içerikler, ülkenin hukuki ve ekonomik gündemine ışık tutuyor. Bu sayıda, ithalat politikalarından Anayasa Mahkemesi kararlarına, ekonomik göstergelerden kamu ihalelerine kadar geniş bir yelpazede konular ele alınıyor.

Bugünün Resmi Gazete sayısında, Türkiye’nin ticaret, yargı ve finans dünyasını etkileyen önemli gelişmeler yer alıyor. İşte bu gelişmelerin detayları.

Yürütme ve İdare Bölümü

TEBLİĞ

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/10): Bu tebliğ, ithalat sırasında karşılaşılan haksız rekabet uygulamalarına karşı alınacak önlemleri içeriyor. Tebliğde belirtilen kurallar, yerli üreticileri korumayı ve adil ticaret koşullarını sağlamayı amaçlıyor.

Yargı Bölümü

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

27/12/2023 Tarihli ve E: 2018/95, K: 2023/221 Sayılı Karar: Anayasa Mahkemesi, temel hak ve özgürlüklerin ihlali iddiasıyla yapılan başvuruyu değerlendirmiş ve kararını açıklamıştır.

14/3/2024 Tarihli ve E: 2023/160, K: 2024/77 Sayılı Karar: Bu kararda, Anayasa Mahkemesi, kamu yararı ve bireysel haklar arasındaki dengeyi tartışmıştır.

14/3/2024 Tarihli ve E: 2023/79, K: 2024/80 Sayılı Karar: Mahkeme, bu kararında özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin korunması konularını ele almıştır.

14/3/2024 Tarihli ve E: 2024/26, K: 2024/83 Sayılı Karar: Anayasa Mahkemesi’nin bu son kararı, devletin sosyal güvenlik politikaları ile ilgili bir düzenlemeyi incelemiştir.

İlan Bölümü

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları: Kamu kurum ve kuruluşlarının gerçekleştireceği artırma, eksiltme ve ihalelerle ilgili bilgiler bu bölümde yer alıyor.
b - Çeşitli İlanlar: Farklı kamu hizmetleri ve duyuruları için bu bölüm takip edilmelidir.

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri: Türk Lirası’nın yabancı para birimleri karşısındaki değeri ve devlet iç borçlanma senetlerinin güncel değerleri bu bölümde açıklanmaktadır.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan kararlar ve tebliğler, ülkenin hukuki ve ekonomik yapısını şekillendiren önemli unsurlardır. Bu gelişmeleri yakından takip etmek, vatandaşlar ve iş dünyası için büyük önem taşımaktadır.

(ATİLLA AKIN)
Paylaş