havadurum

Mantaş "ÇOMÜ Teknopark'taki arazisi Bahçeşehir Kolejine nasıl verildi?"

1477

 Bahçeşehir Koleji ÇOMÜ’ye ait arazide bu yıl eğitim öğretim hayatına başladı. Eğitim İş Şube Başkanı Ahmet Mantaş, ÇOMÜ eski Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer döneminde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 64. maddesi gereğince alınan Başbakanlık oluruyla Üniversitenin mülkiyetinde bulunan arazinin bir kısmının plan değişikliği yapılarak özel okul alanı haline getirildiğini belirtti. İhalenin 15 Ağustos tarihinde gerçekleştiğini belirten Mantaş, ihalenin ne zaman duyurulduğunu, kimlerin katıldığını sordu. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 64. maddesi gereğince kiraya verilecek taşınır ve taşınmaz malların kira süresinin on yıldan çok olamayacağını belirten Mantaş, arazinin kaç yıllığına ve ne kadara kiralandığı sorularını yöneltti.  Mantaş;  “Adrese teslim bir ihale mi yapılmış…” ifadelerini kullandı.  ÇOMÜ nün Teknopark da ki arazisi Bahçe•`3fehir Kolejine nasıl verildi? sorusunu yönelten Mantaş; “ÇOMÜ eski Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer döneminde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 64. maddesi gereğince alınan Başbakanlık oluruyla Üniversitenin mülkiyetinde bulunan arazinin bir kısmı plan değişikliği yapılarak özel okul alanı haline getirilmiş. Üniversitenin menfaatleri de gözetilerek yasalar ve yönetmelikler çerçevesinde konu ile ilgili ihale 15.08.2018 tarihinde gerçekleştirilmiş” dedi. 

“Kiraya verilecek taşınır ve taşınmaz malların kira süresinin on yıldan çok olamaz”

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 64. maddesi yasası gereğince kiraya verilecek taşınır ve taşınmaz malların kira süresinin on yıldan çok olamayacağını belirten Mantaş; “Turistik tesis kurulacak yerlerin ve turistik tesislerin ve doğal gaz iletim, dağıtım ve depolama tesis ve şebekelerinin ihtiyacı olan arazilerin ve enerji üretimi tesisleri ile iletim ve dağıtım tesis ve şebekelerinin ihtiyacı olan arazilerin on yıldan fazla süre ile kiraya verilmesi mümkündür. Üç yıldan fazla süre ile kiraya verme işlerinde, önceden Maliye Bakanlığından izin alınması şarttır. Katma bütçeli idarelerde bu izin, idarelerin bağlı bulundukları bakanlıktan alınır. Özel İdare ve belediyeler için kendi özel kanunları uygulanır. Üç yıldan fazla süre ile kiraya verme işlerinde, kira bedeli her yıl şartname ve sözleşmesindeki esaslara göre yeniden tespit edilir” dedi.
 
“İhale nerede yayınlanmış, ihaleye kimler katılmış” 
İhaleyle ilgili sorular yönelten Mantaş; “Bu ihale nerede yayınlanmış, ihaleye kimler katılmış. Adrese teslim bir ihalemi yapılmış… Arazi, Bahçeşehir Kolji’ne kaç yıllığına ve ne kadara kiralanmıştır. ÇOMÜ ile Bahçe•`3fehir Koleji ile arasında nasıl bir menfaat ilişkisi vardır… ÇOMÜ nün hangi menfaatleri, nasıl gözetilerek ihale verilmiş? Bahçe•`3fehir Kolejinin ortakları kimlerdir? Cevapları aranan bu soruları kim veya kimler ya da hangi kurumlar cevaplayabilir...” dedi.
(Eren Aşnaz)
Paylaş