havadurum

"Çağdaş toplumun önceliği; empati, saygı, barış olmalıdır"

315

10 Aralık İnsan Hakları Günü nedeni ile açıklamada bulunan Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, "Bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler ve birbirlerine karşı kardeşlik zihniyeti ile hareket etmelidirler." 10 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen, ülkemizde de 1949 yılından bu yana geçerliliğini sürdüren İnsan Hakları Beyannamesinin ilk maddesinde böyle yazar. Irk, dil ve din başta olmak üzere herhangi bir sıfata bakılmaksızın tüm insanlar eşit hak ve özgürlüklerle doğar; bu haklar elinden alınamaz veya gasp edilemez. Ancak ne var ki, geçmişten günümüze değin süren ve ister çıkarlar çatışması ister güçlü ile güçsüzün savaşı diyelim; çeşitli nedenlerden dolayı insan hakları ihlalleri sıkça karşımıza çıkmaktadır. Örnekler sayısız olsa da eğitim alamayan, tacizlere uğrayan, ağır ve güvenli olmayan koşullarda ekmeğini kazanmaya çalışan, kimi sokakta yaşayan kimi sokağa dahi çıkamayan, sağlığından ve dahası canından olan bir yudum temiz su ve biraz yemeğe bile hasret sayısız insan var. Oysaki çağdaş ve sağlıklı bir toplum hayatının önceliği empati, saygı, barış gibi kavramlar olmalıdır. İnsan Hakları Beyannamesinde belirtildiği üzere tüm insanların yaşamları boyunca temel hak ve özgürlükler bakımından eşit olduğuna yürekten inanıyor ve bu anlamda insan hakları ihlallerinin tüm dünyada son bulmasını diliyorum. İnsani olan tüm değerlerin bir gün tüm dünyada içtenlikle benimseneceğine ve kabul göreceğine olan inancım ile 10 Aralık İnsan Hakları ve Demokrasi Haftasını kutluyorum" dedi...
(Atilla Akın) 

Paylaş