havadurum

Bozcaada Belediyesi Tiny House Uygulamalarını Sıkı Denetime Alıyor

Bozcaada Belediyesi, adadaki imar planı çalışmalarını hızla sürdürüyor. Haziran ayında yapılacak halk toplantısında, Bozcaada’nın geleceğini şekillendirmek amacıyla bu gelişmelerin halkla paylaşılacağı bildirildi. 

418

Bozcaada’da en önemli konulardan biri olan imar planıyla ilgili çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bozcaada için çok önemli olan 1/1000 ve 1/5000 Koruma Amaçlı İmar Planı çalışmaları belediye personeli, meclis üyeleri, avukatlar ve konunun uzmanları ile beraber şu an durum tespiti yapılması amacıyla inceleniyor. Belediye tarafından yapılan açıklamada konuyla ilgili, “Bozcaada’nın geleceğini birlikte belirlemek hedefiyle haziran ayında yapacağımız ilk halk toplantımızda sizinle bu gelişmeleri paylaşacağız” denildi.

“Tiny House’ların tarım arazisinde sürekli kullanılması yasak”

Bozcaada gündemini en çok meşgul eden, kamuoyunda Tiny House olarak bilinen “Hareketli Yapılar” ve konteyner evler ile ilgili hukuki durum ve Bozcaada Belediyesi’nin yaklaşımı şu şekilde, “3194 sayılı İmar Kanunu, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu gibi arazilerde yapılaşmayı düzenleyici yasal mevzuat çerçevesinde herhangi bir izin alınmadan ikamet veya ticari amaçlarla kullanılan bu yapıların tarım arazilerinde uzun süre konuşlandırılması ve kullanılması kesinlikle yasaktır.”

Sit Alanlarının Korunmasına ilişkin maddeler

Bozcaada Belediyesi’nden yapılan açıklamada ayrıca şu sözlere yer verildi, “Ayrıca 2863 Sayılı Kanun'un 65. maddesinde, ‘Tescil edilen sit alanları ve korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile korunma alanlarının bu Kanuna göre tebliğ veya ilan edilmiş olmasına rağmen yıkılmasına, bozulmasına, tahribine, yok olmasına veya her ne suretle olursa olsun zarar görmesine kasten sebebiyet verenler ile (…)[27] izin alınmaksızın inşaî ve fiziki müdahale yapanlar veya yaptıranlar, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır’ hükmü yer almakta olup, suç teşkil eden bu eylemleri gerçekleştirenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikâyette bulunulacaktır.”

Tiny House ve Konteyner Evler İçin Alınan Kararlar

Çanakkale Valiliği 2023 Aralık tarihinde konuyla ilgili belediyeye ve Bozcaada Kaymakamlığı’na yaptığı bilgilendirme;

Hareketli Yapıların Mühürlenmesi

Bozcaada’ya giren ve tarım arazisine konuşlandırılan tüm hareketli yapılar ve konteyner evler mühürlenmeye başlamıştır. Bu mühürleme işlemlerinin ardından kanuni süreçler hızla işletilecektir.

Elektrik ve Su Hizmetlerinin Kesilmesi

Bozcaada’da mevcutta bulunan bu tip yapıların elektrik-su hizmetlerinden yararlanmasına izin verilmeyecektir. Resmi makamlar nezdinde tüm hizmetlerin kesilmesi için işlemler ivedi olarak başlatılacaktır.

Yasaklara Dair Bildirimler

İlgili kanunlar gereğince Bozcaada’ya giriş yapan tüm hareketli yapıların ve konteynerlerin sahiplerine; bunların tarım arazisine konulmasının, elektrik ve su bağlanmasının yasak olduğuna dair bildirim yapılacaktır.

Hukuki İşlemler

Bu gibi yapıların tarım arazisine konuşlandırılmasına, elektrik su ve foseptik bağlantılarının yapılmasına yardımcı olanlar hakkında ilgili yasanın izin verdiği şekilde hukuki işlemler başlatılacaktır.

(DAMLA YELTEKİN)
Paylaş