havadurum

Resmi Gazete'de Bugün Neler Var? 4 Mart 2024 Tarihli Resmi Gazete Kararları

Resmi gazetede bugün neler var? 4 Mart 2024 tarihli resmi gazete, yürütme ve idare bölümünde beş yönetmelik, ilan bölümünde ise artırma, eksiltme ve ihale ilanları, çeşitli ilanlar ve devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri yer aldı. İşte resmi gazetede bugün neler var? 4 Mart 2024 tarihli resmi gazete haberimizin özeti.

1546

Resmi gazetede bugün neler var? 4 Mart 2024 tarihli resmi gazete, yürütme ve idare bölümünde beş yönetmelik, ilan bölümünde ise artırma, eksiltme ve ihale ilanları, çeşitli ilanlar ve devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri yer aldı. Resmi gazetede yayımlanan yönetmelikler, üniversitelerin lisansüstü eğitim-öğretim, sınav, merkez ve ana yönetmeliklerinde değişiklik yapılmasını içeriyor. İlan bölümünde ise kamu kurum ve kuruluşlarının ihale duyuruları, personel alım ilanları, sınav sonuçları, tebliğler ve duyurular bulunuyor. Resmi gazetede bugün neler var? 4 Mart 2024 tarihli resmi gazete haberimizin detaylarına geçelim.

Yürütme ve İdare Bölümü

Yönetmelikler

Resmi gazetede bugün neler var? 4 Mart 2024 tarihli resmi gazete, yürütme ve idare bölümünde beş yönetmelik yayımladı. Bu yönetmelikler şunlardır:

Doğuş Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik: Bu yönetmelikle, Doğuş Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapıldı. Değişiklikler, lisansüstü programlara başvuru, kabul, kayıt, eğitim süresi, ders alma, tez hazırlama, sınavlar, not sistemi, başarı durumu, yatay geçiş, yüksek lisans ve doktora derecelerinin verilmesi, disiplin işleri ve diğer hususları kapsıyor.

Gaziantep Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik: Bu yönetmelikle, Gaziantep Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapıldı. Değişiklikler, ön lisans programlarına başvuru, kayıt, eğitim süresi, ders alma, sınavlar, not sistemi, başarı durumu, yatay ve dikey geçiş, mezuniyet, disiplin işleri ve diğer hususları kapsıyor.

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik: Bu yönetmelikle, İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapıldı. Değişiklikler, lisansüstü programlara başvuru, kabul, kayıt, eğitim süresi, ders alma, tez hazırlama, sınavlar, not sistemi, başarı durumu, yatay geçiş, yüksek lisans ve doktora derecelerinin verilmesi, disiplin işleri ve diğer hususları kapsıyor.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıbbi ve Kozmetik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği: Bu yönetmelikle, Necmettin Erbakan Üniversitesi bünyesinde Tıbbi ve Kozmetik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu. Merkezin amacı, tıbbi ve kozmetik bitkilerin yetiştirilmesi, işlenmesi, standardizasyonu, kalite kontrolü, araştırılması, geliştirilmesi, eğitimi ve yayımı konularında faaliyet göstermek, bu alanda ulusal ve uluslararası iş birliği yapmak, bilimsel ve teknolojik hizmet sunmak, danışmanlık yapmak ve projeler üretmek olarak belirlendi. Merkezin yönetim organları, görevleri, çalışma usul ve esasları yönetmelikte düzenlendi.

Üsküdar Üniversitesi Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik: Bu yönetmelikle, Üsküdar Üniversitesi Ana Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapıldı. Değişiklikler, üniversitenin akademik birimleri, yönetim organları, personel işleri, öğrenci işleri, eğitim-öğretim, araştırma, yayın, danışmanlık, uluslararası ilişkiler, bütçe, denetim, disiplin ve diğer hususları kapsıyor.

İlan Bölümü

Resmi gazetede bugün neler var? 4 Mart 2024 tarihli resmi gazete, ilan bölümünde ise artırma, eksiltme ve ihale ilanları, çeşitli ilanlar ve devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri yer aldı. Bu ilanlar şunlardır:

Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

Bu bölümde, kamu kurum ve kuruluşlarının yaptığı veya yapacağı ihalelere ilişkin duyurular bulunuyor. İhale konusu, niteliği, şartları, tarihi, yeri, usulü, bedeli, geçici teminatı, süresi, açıklamaları ve ilgili kurumun iletişim bilgileri ilanlarda yer alıyor. Bazı ihale ilanları şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünden: Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi Kayaş-Yerköy (YHT) Kesimi Altyapı İnşaatı İşi (Km: 12+118-74+000) Yapım İşi ihalesi 14 Nisan 2024 tarihinde saat 14.00’te TCDD Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda yapılacaktır. İhaleye katılmak isteyenlerin 5.000.000 TL geçici teminat vermeleri ve belirtilen şartname ve eklerini satın almaları gerekmektedir. İhale dokümanı 100 TL karşılığında TCDD Genel Müdürlüğü İhale Servisi’nden temin edilebilir. İhaleye katılmak isteyenlerin ihale şartnamesinde belirtilen belgeleri sunmaları ve ihaleye ilişkin diğer detaylara resmi gazeteden ulaşmaları gerekmektedir.

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinden: 154 kV 2x240 MVA Trafo Merkezi ve Bağlantı Hattı Yapım İşi ihalesi 16 Nisan 2024 tarihinde saat 14.00’te TEİAŞ Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda yapılacaktır. İhaleye katılmak isteyenlerin 1.000.000 TL geçici teminat vermeleri ve belirtilen şartname ve eklerini satın almaları gerekmektedir. İhale dokümanı 500 TL karşılığında TEİAŞ Genel Müdürlüğü İhale Servisi’nden temin edilebilir. İhaleye katılmak isteyenlerin ihale şartnamesinde belirtilen belgeleri sunmaları ve ihaleye ilişkin diğer detaylara resmi gazeteden ulaşmaları gerekmektedir.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumundan: TRT Ankara Radyosu Stüdyoları ve Teknik Birimleri Yenileme İşi ihalesi 15 Nisan 2024 tarihinde saat 14.30’da TRT Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda yapılacaktır. İhaleye katılmak isteyenlerin 300.000 TL geçici teminat vermeleri ve belirtilen şartname ve eklerini satın almaları gerekmektedir. İhale dokümanı 200 TL karşılığında TRT Genel Müdürlüğü İhale Servisi’nden temin edilebilir. İhaleye katılmak isteyenlerin ihale şartnamesinde belirtilen belgeleri sunmaları ve ihaleye ilişkin diğer detaylara resmi gazeteden ulaşmaları gerekmektedir.

Çeşitli İlanlar

Bu bölümde, kamu kurum ve kuruluşlarının personel alım ilanları, sınav sonuçları, tebliğler, duyurular ve diğer ilanlar bulunuyor. Bazı ilanlar şunlardır:

Adalet Bakanlığından: Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere, 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle 5.000 adet icra katibi alınacaktır. Başvurular 10-24 Mart 2024 tarihleri arasında Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinden yapılacaktır. Başvuru şartları, kontenjan dağılımı, sınav tarihi, yeri, şekli ve diğer hususlar ilanda belirtilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığından: 2020 Yılı Öğretmenlik Alan Değişikliği Sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlara Milli Eğitim Bakanlığı’nın internet sitesinden ulaşılabilecektir. Alan değişikliği yapılan öğretmenlerin atama işlemleri 8-12 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacaktır. Atama işlemlerine ilişkin detaylar ilanda belirtilmiştir.

Türkiye İstatistik Kurumundan: 2024 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlara Türkiye İstatistik Kurumu’nun internet sitesinden ulaşılabilecektir. Sonuçlara göre, Türkiye’nin nüfusu 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla 87.139.326 kişi olmuştur. Nüfusun yüzde 50,2’sini (43.738.819 kişi) erkekler, yüzde 49,8’ini (43.400.507 kişi) kadınlar oluşturmuştur. Nüfus artış hızı binde 11,3 olarak gerçekleşmiştir. İl ve ilçe bazında nüfus dağılımı, yaş grupları, medeni durum, eğitim durumu, göç hareketleri ve diğer istatistikler ilanda belirtilmiştir.

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri: Bu bölümde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri yer alıyor. Bu değerler, piyasa yapıcı bankaların alış ve satış kotasyonları esas alınarak hesaplanıyor. Devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri, vadeye kalan gün sayısı, faiz oranı, iskonto oranı, bileşik faiz oranı, alış fiyatı, satış fiyatı ve efektif getiri oranı olarak ilanda belirtiliyor.

(HABER MERKEZİ)
Paylaş