havadurum

Resmi Gazete'de Bugün Neler Var? 8 Mayıs 2024 Tarihli Resmi Gazete Kararları

8 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliklerle, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı'na ilişkin önemli düzenlemeler yapıldı. Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği de güncellenerek sektördeki hizmetlerin kalitesinin artırılması amaçlandı.

632

Resmi Gazete'nin 8 Mayıs 2024 tarihli sayısında, hukukçular ve elektronik haberleşme sektörünü ilgilendiren önemli değişiklikler içeren yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı'na ilişkin sınav müfredatı, sınav tarihi, başvuru koşulları ve sınav değerlendirme kriterleri gibi konularda düzenlemeler yapılırken, Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği'nde de tüketicilerin haklarının korunmasına yönelik yeni düzenlemeler, hizmet sağlayıcıların yükümlülüklerine ilişkin güncellemeler ve performans ölçütlerinde yapılan değişiklikler yer aldı. Bu değişiklikler, hukuk fakültelerine girecek adayları ve elektronik haberleşme hizmeti sunan firmaları yakından ilgilendiriyor.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı'nda Değişiklikler Yapıldı!

8 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı'na ilişkin önemli değişiklikler yapıldı. Bu değişiklikler, sınav müfredatı, sınav tarihi, başvuru koşulları ve sınav değerlendirme kriterleri gibi konuları kapsamaktadır.

Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği Güncellendi!

Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği'nde yapılan değişikliklerle, sektördeki hizmetlerin kalitesinin daha da artırılması amaçlanmaktadır. Yönetmelikte yapılan değişiklikler arasında, tüketicilerin haklarının korunmasına yönelik yeni düzenlemeler, hizmet sağlayıcıların yükümlülüklerine ilişkin güncellemeler ve performans ölçütlerinde yapılan değişiklikler yer almaktadır.

TEBLİĞLER

Makine ve Elektrik Grubu İş Ekipmanları Teknik Komitelerine İlişkin Tebliğ Yayımlandı!

Makine ve elektrik grubu iş ekipmanlarının güvenli ve sağlıklı bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla, bu ekipmanların teknik değerlendirmelerini ve testlerini yapacak teknik komitelere ilişkin usul ve esaslar belirleyen bir tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

3N Mobil Haberleşme Hizmetlerinde Hizmet Kalitesi Ölçütleri Güncellendi!

3N mobil haberleşme hizmetlerinde sunulan hizmetlerin kalitesini ölçmeye yönelik kriterler güncellendi. Güncellenen kriterler ile abonelerin daha iyi bir hizmet alması ve sektördeki rekabetin artırılması amaçlanmaktadır.

GSM Mobil Telefon Hizmetlerinde Hizmet Kalitesi Ölçütleri Güncellendi!

GSM mobil telefon hizmetlerinde sunulan hizmetlerin kalitesini ölçmeye yönelik kriterler de güncellendi. Güncellenen kriterler ile abonelerin daha iyi bir hizmet alması ve sektördeki rekabetin artırılması amaçlanmaktadır.

İLÂN BÖLÜMÜ

Resmi Gazete'de İlanlar!

Resmi Gazete'nin İlan Bölümü'nde bugün; artırma, eksiltme ve ihale ilanları, çeşitli ilanlar ve T.C. Merkez Bankasınca belirlenen döviz kurları ve devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri yer almaktadır.

(SAİM TUNÇMAN)
Paylaş