BITCOIN 42271.03 %1.22
ETHERIUM 2229.0133 %0.00
BIST100 8057.42 %-0.05
DOLAR 28.9166 %-0.05
EURO 31.2712 %-0.27
G.ALTIN 1871.0512 %-0.71
havadurum

Resmi Gazete’de Bugün Neler Var? 29 Eylül 2023 Tarihli Kararlar, Yönetmelikler ve Tebliğler!

Resmi Gazete’de bugün, 29 Eylül 2023 tarihli ve 32324 sayılı kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete’de bugün neler var? İşte Resmi Gazete’de yer alan önemli kararlar ve duyurular.

991

Resmi Gazete’de bugün, Merkez Bankası’nın reeskont faiz oranını yüzde 30,75’e yükseltmesi, Doğuş Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, Anayasa Mahkemesi’nin bazı kararları ve atama kararları gibi konular yer aldı.

Merkez Bankası Reeskont Faiz Oranını Yükseltti

Merkez Bankası, 28 Eylül 2023 tarihinde yaptığı duyuruyla vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranının yıllık yüzde 30,75’e çıkarıldığını açıkladı. Söz konusu oranlar 29 Eylül 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi. Bu oranlar daha önce reeskont iskonto faizi için yüzde 25,75 ve avans işlemleri için yüzde 26,75 düzeyinde bulunuyordu.

Merkez Bankası’nın bu kararıyla reeskont faizi, piyasa faiz oranlarının üzerine çıkmış oldu. Bu durum, bankaların Merkez Bankası’ndan reeskont kredisi çekmesini zorlaştırabilir ve piyasa faiz oranlarını yükseltebilir. Ayrıca, reeskont faizi artışı, bankaların kredi verme maliyetini de artırabilir ve bu da kredi faiz oranlarının yükselmesine neden olabilir. Reeskont faizi artışı, aynı zamanda para arzını da daraltabilir ve enflasyonu düşürmeye yönelik bir adım olarak görülebilir.

Doğuş Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Doğuş Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu yönetmelikle Merkezin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Yönetmeliğe göre Merkezin amacı; Üniversitenin ön lisans, lisans ve lisansüstü programları dışında verilecek eğitim ve geliştirme programları düzenleyerek ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliğini geliştirmek, bilimsel bilgiyi uygulama ile bütünleştirerek toplum yararına sunmak ve toplumun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlayacak nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine hizmet etmektir.

Merkezin faaliyet alanları ise şunlardır:

  • Ulusal ve uluslararası kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programları, gelişim ve uzmanlık kursları, seminerler, konferanslar ve sertifika programları düzenlenmesine ilişkin faaliyetleri planlamak ve yürütmek.
  • Sanayi ve hizmet kuruluşlarına yönelik araştırma, geliştirme ve danışmanlık projeleri yürütmek.
  • Öğrencilerin beceri ve yeteneklerini geliştirmek ve çeşitlendirmek amacıyla farklı alanlarda sertifika programları düzenlemek.
  • Üniversitenin akademik ve idari birimlerinin verecekleri kurs ve her türlü eğitim- öğretim çalışmasını organize etmek ve gerekli teknik imkanları sağlamak.
  • Merkezin amacına uygun diğer çalışmaları yapmak.

Anayasa Mahkemesi’nin Bazı Kararları

Anayasa Mahkemesi’nin bazı kararları da Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu kararlara göre:

Anayasa Mahkemesi, 4/5/2023 tarihli ve E: 2022/36, K: 2023/84 sayılı kararıyla, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 253 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “yedi” ibaresinin iptaline karar verdi. Bu kararla, ağır ceza mahkemelerinde yargıç sayısı beşe indirildi.

Paylaş