havadurum

12 Haziran 2024 Resmi Gazete'de Neler Var?

Resmi Gazete'nin 12 Haziran 2024 tarihli sayısında, Cumhurbaşkanlığı'na vekâlet yetkisi, yeni yönetmelikler ve tebliğler, Anayasa Mahkemesi kararları ve çeşitli ilânlar yer alıyor.

461

Resmi Gazete'nin 12 Haziran 2024 tarihli sayısında, Cumhurbaşkanlığına vekâlet işlemi ve çeşitli bakanlıklardan önemli yönetmelik değişiklikleri yer alıyor.

Yürütme ve İdare Bölümü

Cumhurbaşkanlığına Vekâlet Etme İşlemi:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı'nın yurt dışı seyahatleri sırasında vekâlet edecek. Bu tezkere ile yetki ve sorumluluklar net bir şekilde belirleniyor.

Yönetmelikler:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği: Bu yönetmelik, döner sermaye işletmesinin yönetimi, gelir ve giderleri, mali işlemleri ve personel yapısı gibi konularda düzenlemeler getiriyor.

İçişleri Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik: Bu yönetmelik ile disiplin amirlerinin görev, yetki ve sorumluluklarında değişiklikler yapılıyor.

Tebliğ:

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 435)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 562): Bu tebliğ ile Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde bazı değişiklikler yapılıyor. Değişikliklerin kapsamı tebliğin tam metninde yer alıyor.

Yargı Bölümü

Anayasa Mahkemesi Kararları:

Bu sayıda, Anayasa Mahkemesi'nin 31 Ocak 2024 ve 28 Mart 2024 tarihlerinde aldığı çeşitli başvurulara ilişkin kararları yer alıyor. Kararların içeriği, başvuru numaralarına göre ayrıntılı olarak sunuluyor.

İlân Bölümü

a - Yargı İlânları: Bu bölümde, mahkemelerden ve adli mercilerden gelen çeşitli ilânlar yer alıyor.

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları: Bu bölümde, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan artırma, eksiltme ve ihale ilanları yer alıyor.

c - Çeşitli İlânlar: Bu bölümde, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre ait çeşitli ilânlar yer alıyor.

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri: Bu tabloda, T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen güncel döviz kurları ve devlet iç borçlanma senetlerinin değerleri yer alıyor.

(ATİLLA AKIN)
Paylaş