havadurum

GÖZDE MESLEKLER

1770
Maslow un ihtiyaçlar hiyerarşisinde doyurulan fiziksel ihtiyaçlardan sonra ‘Sosyal statü ve Saygınlık’ ihtiyacı ortaya çıkar. İyi bir yaşam için günümüz koşullarında hem saygınlık hem para önemli bir gereklilik durumudur. Parasız saygınlığın olmadığı bir sosyo ekonomik düzende yaşadığımızı düşünürsek kendi ayaklarımızın üzerinde durabilecek bir gelirimizin olması için bir meslek ünvanına sahip olmamız ve bu ünvanın bize ekonomik getirisinin olması kaçınılmaz bir gerçektir.
Zaman değiştikçe mesleklerde uzmanlaşmanın önemi artmaktadır. Her geçen gün yeni uzmanlık alanlarına ihtiyaç duyulan ekonomide son yıllarda talep edilirliği yüksek olan meslek guruplarını ve görev alanlarına giren iş ve işlemleri tanımak genç yetişkin arkadaşların adımlarını doğru atması için önemlidir. Bu yazıda günümüz insan kaynakları piyasasında en çok talep edilen meslekleri tanıtmaya çalışacağım.
DISPATCHER : Uçuş harekat uzmanlığı. Uçağın yerdeki kaptanı da denilen dispatcher, havayollarında en önemli göreve sahip olan ve en çok gelir getirisi olan meslek alanıdır. Uçaktaki kaptan bir uçaktan sorumluyken dispatcher havayolunun tüm uçaklarından sorumludur. Uçağın kalkmadan önce tüm bakımları, yakıtı,uçacağı rotadaki hava koşulları, yedek havalimanı, acil durumların kaptana bildirilmesi gibi çok önemli görevleri vardır. Havacılığın geliştiği dünyada her zaman talep edilebilecek durumda olan dispatcherlık için akademik eğitim ülkemizde Anadolu Üniversitesi ve Beykoz Meslek Yüksekokulunda verilmektedir.
PSİKOLOG : İnsan ve hayvan davranışlarını, bunları etkileyen zihinsel süreçleri inceleyen bilim insanlarına verilen unvandır. İnsanın canlı bir varlık olarak uyumlu bir şekilde hayatını sürdürmesine yardım eden meslek alanı olarak da düşünebileceğimiz psikolog, hastanelerde, özel eğitim merkezlerinde, okullarda, kurumların insan kaynakları bölümlerinde ve hatta reklam ajanslarında kısaca insanın olduğu her yerde çalışabilmektedir. Psikoloji bölümleri üniversitelerin Fen edebiyat fakültelerinde bulunmaktadır.
AKTÜERYA : Modern muhasebeci de diyebileceğimiz bu meslek alanında Aktüerler kurumların finansal yatırımları için her türlü matematiksel düşünme ilkelerini kullanarak olası risk faktörlerini üst yönetime bilimsel verilerle aktaran meslek elemanlarıdır. Ülke ve dünyadaki ekonomik koşulların analiz edilerek yatırım hedeflerinin oluşturulmasına veri kaynağı yaratmak gibi önemli bir görevi olan Aktüerler ülkemizde Marmara ve Hacettepe Üniversitesindeki bölümlerden yetişmektedir.
BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ : Biyoloji ve tıpta karşılaşılabilen sorunların çözümü için bilimsel araştırmalar yapan ve araştırma sonuçlarını uygulamaya koyan meslek alanıdır.  Tıbbi araç ve gereç tasarlamak gibi önemli bir görevi de olan Biyomedikal Mühendislik lisans programları ülkemizde birçok devlet ve vakıf üniversitesinde bulunmaktadır.
LOJİSTİK UZMANLIĞI: Üretilen mal ve hizmetin istenilen yere istenilen zamanda ulaşmasını sağlayacak organizasyonu yapan uzmanlık alanıdır. Lojistik uzmanları, nakliye,depolama,malzeme idaresi ve ambalajlama gibi süreçlerin sevk ve idaresini yapar. Ülkemizde Lojistik eğitimi hem meslek yüksekokullarında 2 yıllık program olarak hem 4 yıllık lisans programı olarak verilmektedir.
FİZYOTERAPİ UZMANLIĞI : Ülkemizde Üniversitelerin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümlerinden yetişen Fizyoterapistler hastalık durumları dışında kişilerin fiziksel aktivitelerini düzenlemek ve hareket kabiliyetlerini arttırmak için mesleğiyle ilgili ölçüm ve testleri yaparak kanıta dayalı doyurucu ve geliştirici bilgiler edinir. Hastalık süresince ise hekimin nezaretinde hastanın fiziksel sorunlarının  çözümü için bedensel aktivitelerin programını yapar ve uygular. Fizyotepistler her türlü sağlık kurumlarında,okullarda ve özel eğitim merkezlerinde çalışabilmektedirler.