havadurum

Resmi Gazete’de Bugün Neler Var 20 Haziran 2024?

Resmi Gazete'de Bugün: Piri Reis Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği'nde Değişiklik!

509

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, Piri Reis Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik ve T.C. Merkez Bankasınca belirlenen devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri gibi önemli konularda bilgiler yer alıyor. Bu bilgiler, ilgili kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, yatırımcılar ve vatandaşlar için önemli bir kaynak teşkil ediyor.

Yürütme ve İdare Bölümü

Yönetmelik

Piri Reis Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapıldı: Piri Reis Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin işleyişi ve görevleri ile ilgili önemli değişiklikler içeren yeni yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu değişiklikler ile merkezin eğitim programları, araştırma faaliyetleri ve idari yapılanmasında güncellemeler yapılıyor.

Değişikliklerin Önemi:

Yeni yönetmelik ile merkezin sunacağı eğitim programlarının kapsamı genişletiliyor ve sektörün güncel ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmesi sağlanıyor.

Araştırma faaliyetlerinin teşvik edilmesi ve üniversitenin bilgi birikiminin artırılması amaçlanıyor.

Merkezin idari yapılanmasında da bazı değişiklikler yapılarak daha etkin ve verimli bir çalışma ortamı oluşturulması hedefleniyor.

İlân Bölümü

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri: Yatırımcılar için önemli bir bilgi kaynağı olan bu tabloda, T.C. Merkez Bankası tarafından ihraç edilen devlet iç borçlanma senetlerinin günlük alım ve satım fiyatları yer alıyor.

(ATİLLA AKIN)
Paylaş