havadurum

YKS'de Sorulan Akkoyunlular, Karakoyunlular ve Harzemşahlar Kim? Tarihe Damga Vuran Türk Devletleri!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'da çıkan bir soru, milyonlarca öğrenciyi ve veliyi olduğu kadar, tarih meraklılarını da heyecanlandırdı. Sınavda Akkoyunlular, Karakoyunlular ve Harzemşahlar'ın kim olduğu ve nerede kurulduğu soruldu. Bu soruyu cevapsız bırakmamak için, bu üç önemli Türk devletini ve Alaeddin Keykubad'ı detaylı bir şekilde inceleyelim.

905

YKS'nin ardından sosyal medyada ve forumlarda yankı uyandıran bir soru, Türk tarihinin önemli devletlerini ve hükümdarlarını akıllara getirdi. Bu soruda Akkoyunlular, Karakoyunlular ve Harzemşahlar'ın kim olduğu ve nerede kurulduğu sorulmuştu. Bu yazıda, bu üç önemli Türk devletini ve Alaeddin Keykubad'ı detaylıca inceleyeceğiz.

Akkoyunlular:

 • 14. yüzyılda Oğuz Türkleri tarafından Horasan'da kurulan Akkoyunlular, Bayındır Beyliği olarak da bilinir.
 • Başkentleri Diyarbakır'dır.
 • 1501 yılında Safeviler tarafından yıkılmışlardır.
 • Akkoyunlular, Anadolu'da siyasi birliği sağlamaya çalışan önemli bir devlettir.
 • Uzunofia ve Çaldıran savaşlarında Osmanlılar ile karşı karşıya gelmişlerdir.
 • Şah İsmail'in kurduğu Safevi Devleti'nin kuruluşunda önemli bir rol oynamışlardır.

Karakoyunlular:

 • 14. yüzyılda Oğuz Türkleri tarafından Azerbaycan'da kurulan Karakoyunlular, Kara Bayındır Beyliği olarak da bilinir.
 • Başkentleri Tebriz'dir.
 • 1468 yılında Uzun Hasan tarafından yıkılmışlardır.
 • Karakoyunlular, Timurlular ile mücadeleleri ile bilinir.
 • Anadolu'nun doğusunda ve Azerbaycan'da önemli bir siyasi güç olmuşlardır.
 • Fırat Nehri'nin batısındaki toprakları ele geçirmek için Akkoyunlular ile mücadeleye girmişlerdir.

Harzemşahlar:

 • 12. yüzyılda Oğuz Türkleri tarafından Orta Asya'da kurulan Harzemşahlar Devleti, Harezmşahlar olarak da bilinir.
 • Başkentleri Gurgantepe'dir.
 • yüzyılda Cengiz Han tarafından yıkılmışlardır.
 • Harzemşahlar, İpek Yolu üzerinde önemli bir ticaret gücü olmuşlardır.
 • Bilim ve sanatın gelişmesine katkıda bulunmuşlardır.
 • Moğollar ile yapılan savaşlarda yenilmeleri sonucunda yıkılmışlardır.

Alaeddin Keykubad:

 • Anadolu Selçuklu Devleti'nin en güçlü hükümdarlarından biri olan Alaeddin Keykubad, 1220-1237 yılları arasında hüküm sürmüştür.
 • Konya'yı başkent yapmıştır.
 • Anadolu'da birçok eser yaptırmıştır.
 • Mevlana Celaleddin Rumi ile yakın ilişkiler kurmuştur.
 • Askeri alanda önemli zaferler kazanmıştır.
 • Anadolu Selçuklu Devleti'nin altın çağını yaşaması onun döneminde olmuştur.
(ESRA GÜLLER)
Paylaş