havadurum

Ya öğrenci velilerinin kaygıları

Mustafa Kemal İlköğretim Okulu`nda “Roman öğrencilere yönelik ayrımcılık” iddiaları üzerine yapmış olduğumuz haber sonrasında milli eğitim yetkilileri, tüm ilgilerini söz konusu okula yönelttiler. Dün de Milli Eğitim Müdürü Karataş imzası ile bir açıklama yayınlandı. Ancak hem gazetemize hem de milli eğitim müdürlüğüne konuyla ilgili yapılan şikayetlerdeki öğrenci velilerinin algısının nasıl kırılacağı şimdi sorunun temelini oluşturuyor. Öğrenci velilerinin bu konuya ilişkin yaşadıkları algı sorunu ortadan kaldırmak gelinen noktada can alıcı bir öneme sahip.

684
Gazetemizde ve bazı ulusal yayın organlarında yer alan Mustafa Kemal İlköğretim Okulu`ndaki “ayrımcılık” iddialarının ardından, önceki gün Milli Eğitim Müdürü Dr. Şaban Karataş`ın gazetemize vermiş olduğu bilgiler sonrasında, dün de basın kuruluşlarına yine Milli Eğitim Müdürü Dr. Şaban Karataş imzası ile bir açıklama gönderildi. Karataş imzası taşıyan, yazıda konu hakkında bilgiler verildi. İlgili açıklama mevcut durumun tespiti niteliğinde olurken, bir sınıfta yoğunlaşan Roman öğrencilerin durumuna bağlı olarak, öğrenci velilerinde gelişen algının kırılması noktasında herhangi bir tedbiri içermediği görüldü. Bursa Valiliği`nin de en son Roman vatandaşlar adına İçişleri Bakanlığı`na göndermiş olduğu raporda dile getirdiği, “ayrımcılık” konumu ve Mustafa Kemal İlköğretim Okulu`nda gündeme gelen bu durumu daha da hassaslaştırdı. Öğrenci velilerinin gazetemize yapmış olduğu müracaat sonrasında, gazetecilik görevimizi yerine getirerek, iddiaları gündemimize taşımak, sorumlu gazetecilik anlayışımızın gereğidir. Her zaman mağdurun, ötekileştirilenin yanında olan gazetemiz, bu yayın politikasını ısrarlı bir şekilde sürdürecektir. Tahammülsüzlükleri ile gündeme gelip, sözde cezalandırmak adına bazı küçük hesaplar içinde olan, kişilere özellikle hatırlatırız. Yaşanan öğrenci velilerinin tarafımıza aktardığı ve gündeme taşıdığımız bu sorunun yetkililer tarafından çözümünün sağlanması umudunu taşıyarak, bu konuda tarafımıza gönderilen açıklamayı aynen yayınlıyoruz. Yapılan açıklamada “Okulda eğitim gören Roman vatandaşlarının çocuklarının tek bir sınıfta toplanarak diğer öğrencilerden ayrıştırılması gibi bir durum söz konusu değildir. Roman vatandaşlarının çocukları olan öğrenci sayımızın toplamı 2. Sınıflarda 26’dır. 2. Sınıflarda 5 şube vardır.Şubelere göre dağılımı ise; 2-A da 5, 2-B de 5, 2-C de 5, 2-D de 5, 2-E de 6’dır. 2-B Sınıfındaki toplam 13 öğrencinin dağılımı 5 Roman vatandaşlarının çocukları 8 diğer çocuklar şeklindedir. 2-B Sınıfında geçen yıl 20 öğrenci bulunmakta idi. Bu öğrencilerin 3’ü 2012-2013 öğretim yılında nakil gitti. 2013-2014 öğretim yılında 4 kişi değişik nedenlerden dolayı nakil yoluyla okuldan ayrılmışlardır. Bu nedenle 2-B Sınıfı öğrencilerinde azalma durumu oluşmuştur. Müdürlüğümüze 23 Eylül 2013 günü öğleden sonra  3 öğrenci velisi gelmiş ilgili milli eğitim müdür yardımcısı ile görüşmüşlerdir. Görüşmede dile getirilen konular ilgili milli eğitim müdür yardımcısı  aynı gün mahalline giderek okul yetkilileriyle görüşmüş, konuyla ilgilenmiş ve gerekli uyarılar yapılmıştır. Anlatılanlar, okulumuzun yeni binasında eğitime başlandığının ilk gününde yaşanmıştır. Yeni binada eğitim-öğretime başlamanın heyecanı ve ilk günü oluşu dolayısıyla velilerin okul binasının içine alınmaması konusunda hassas davranılmıştır. Herhangi bir art niyet aranmamalıdır.Nitekim okula gidildiğinde bazı öğrenci velilerinin okul bahçesinde oldukları görülmüştür. Ortada herhangi bir sorun olmadığı, olması halinde gereken her türlü tedbirlerin alınacağı konusunda velilerimizin kuşkusunun olmaması gerekir” denildi. Bu açıklamayı yapanlar, aynı zamanda  açıklamanın muhatabı olan öğrenci velileri ile iletişime geçip, onların bu noktadaki kaygılarını giderme yolunu seçmiş olsalardı çok daha olumlu olurdu. Öğrenci velilerinin kaygıları, bu olaya ilişkin temel veridir. Okula alınmama iddiaları, öğrencilerin aynı sınıfta yoğunlaşması gibi, yaşanan bu sorun karşısında esas olan öğrenci velilerinin ikna edilmesi ve bu konuda kendileri ile gerekli iletişimin kurulmasıdır. Ayrıca bu konunun, Çanakkale kamuoyunun dikkatinde olmasını özellikle belirtiriz.
Paylaş