havadurum

Varlık Barışı'nda yeni dönem

682

Yurt dışı ve yurt içi varlıkların bildirim ve beyanla kayda alınması imkanını sağlayan Yeni Varlık Barışı düzenlemesi TBMM`de kabul edildi. Düzenlemeden yararlanmak için son gün 31 Mart 2023. Yurt dışında sahip olunan para, döviz, altın, hisse senedi, tahvil ve diğer menkul kıymetler banka ve aracı kurumlara bildirilerek 3 ay içinde Türkiye`ye getirilecek. Bildirilen varlıkların değeri üzerinden yüzde 3 vergi ödenecek.

 
Son gün 31 Mart 2023
Yeni Varlık Barışı uygulamasında erken bildirimler teşvik edilecek. 30 Eylül 2022`ye kadar yapılan bildirimlerde varlıkların değeri üzerinden yüzde 1, Ekim 2022 ila Aralık 2022 arasındaki bildirimlerde yüzde 2, Ocak ila 31 Mart 2023 arasındaki bildirimlerde yüzde 3 vergi ödenecek. Yurt dışından getirilen varlıkların banka ve aracı kurumlarda açılacak hesaplarda en az bir yıl tutulması halinde, bildirim esnasında alınan vergi iade edilecek. Yurt dışındaki söz konusu varlıkların Türkiye`ye getirilebilmesi için vergi mükellefi veya Türk vatandaşı olma zorunluluğu bulunmuyor. Uygulamadan herkes yararlanabilecek. Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, kayıtlarında yer almayan söz konusu varlıkları ve taşınmazlarını vergi dairesine beyan ederek, değerleri üzerinden yüzde 3 vergi ödeyecek ve kayıtlarına alacak. Mükellef olmayanlar ise varlıklarını banka veya aracı kurumlara yatırmak suretiyle tevsik edecek ve varlıkların değeri üzerinden yüzde 3 vergi ödeyecek. Varlık Barışı bildirim ve beyanlarından hareketle vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmayacak.
(Atilla Akın)
Paylaş