havadurum

Türkmen Dağı Çevre Komitesi “Türkmen Dağı İliç Olmayacak!”

Türkmen Dağı Çevre Komitesi tarafından Balıkesir'de kitlesel basın açıklaması düzenlendi. Düzenlenen basın açıklamasında köylü halkının mağduriyeti dile getirilirken, en az 16 köyün etkileneceği ve şirketin uygulamalarında usulsüzlük olduğun önemle altı çizildi.

1300

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği'nin çağrısı ile Türkmen Dağı Çevre Komitesi tarafından Balıkesir'de kitlesel basın açıklaması gerçekleştirildi. Düzenlenen basın açıklamasını Gökçeyazı köylüsü kadınlar okudu. Düzenlenen basın açıklamasının ardından, Valiliğe kadar yürünerek Vali Yardımcısı Mustafa Çek ile görüşmeler gerçekleştirildi. Görüşmelerde, Vali Çek'e 100'ün üzerinde itiraz dilekçesi teslim edildi.

“En az 16 köy yakından etkilenecektir”

Gökçeyazı’ndaki köylü vatandaşların okuduğu basın açıklamasında “CVK Madencilik A.Ş. tarafından Balıkesir İli İvrindi ve Altıeylül İlçelerinde en az 16 köyü yakından etkileyecek olan CVK Madencilik'e ait Altın, Bakır Maden Ocağı Kapasite Artışı Hazır Beton Tesisi ve Cevher Zenginleştirme/Atık Depolama Tesisi projelerine verilen “ÇED Olumlu” kararlarının iptali istemiyle açılmış davalar Danıştay nezdinde halen devam etmektedir” ifadeleri yer aldı.

“Bir sürü usulsüzlük olduğu bilinmektedir”

ÇED alanı içerisinde köylülere ait tarlaların usulsüz bir şekilde yok edildiğini diye getiren Gökçeyazı vatandaşları “Ancak hukuk süreci devam ederken şirket alanda çalışmaya başlamış, alanın etrafına tel çit çekmiş ve bariyer koymuştur. Başta Gökçeyazı, Sarıalan, Çamköy, Sofular, Kiraz, Dallımandıra olmak üzere, bölgedeki en az 16 köyü etkileyecek olan projede hem ÇED Raporunda, hem de uygulamada bir sürü usulsüzlük olduğu bilinmektedir. ÇED Alanı içinde kalan köylülere ait tarlalar usulsüz şekilde yok edilmiştir. Proje için Balıkesir Valiliği tarafından verilen 1.sınıf Gayrisıhhi Müessese Açma -Çalışma ruhsatı iptal edilmelidir” sözlerini kullandı.

İtiraz dilekçeleri verildi

Ardından Gökçeyazı köylüleri projeyle ilgili itirazlarını alanda hep bir ağızdan dile getirdi. Basın açıklamasının devamında sloganlar eşliğinde Valiliğe kadar yürünerek Vali Yardımcısı Mustafa Çek ile görüşmeler sağladı. Görüşme heyetinde Kazdağı Koruma Derneği yönetim kurulu başkanı, Mimarlar Odası temsilcisi, uzman maden mühendisi, avukat ve köylüler yer aldı. Arkasından, Baro ve İl Tarım Orman Müdürlüğü ile kurum görüşmeleriyle gün devam etti. 100'ün üzerinde bireysel itiraz dilekçesi valiliğe teslim edildi. Kazdağı Koruma Derneği de kurumlara projeyle ilgili bilgilendirme ve itiraz dilekçelerini verdi.

Türkmendağı Çevre Komitesi’nin talepleri şu şekilde;

  1. Hiç bir kamu yararı olmayan, ekokırım suçu olan, havamızı suyumuzu, toprağımızı kirletecek olan söz konusu maden projesine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından verilmiş olan İşletme Ruhsatı ve Balıkesir Valiliği tarafından verilmiş olan çalışma ruhsatı iptal edilsin,
  2. Satılmayan tarlalara ulaşımı engelleyen tel çit ve bariyerler kaldırılsın ve ulaşım sağlansın,
  3. Verilmiş ise, Mera Kanunu, Orman Kanunu ve Toprak Koruma Kanunu hükümleri doğrultusunda söz konusu kanunlara muhalefetten dolayı söz konusu alanların tahsis izinleri iptal edilsin,
  4. Proje için kamu yararı ve tarlalar için kamulaştırma kararı verilmesin,
  5. 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun uyarınca zarar gören köylülerin mağduriyetleri giderilsin,
  6. Proje alanı çevresindeki zeytinlikler, fıstık çamları, tarlalar, meralar korunsun, verilmiş ise mera tahsis izni ve tarım dışı kullanım izinleri iptal edilsin,
  7. Kamu çalışanlarının görevi kötüye kullanması ve şirket yanlısı asılsız suçlama ve beyanlar önlensin.
  8. Köylülerin maden nedeniyle uğradığı mağduriyete ve hak kayıplarına karşı mücadele ederken Anayasal haklarının kullanımı konusunda baskılar uygulanmasın.
(ESRA GÜLLER)
Paylaş