havadurum

Türkiye Gri Listeden çıktı! Gri Liste nedir?

Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force-FATF) 28 Haziran 2024 itibariyle Türkiye'nin gri listeden çıkarıldığını duyurdu..

1209

Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force - FATF), 28 Haziran 2024 tarihinde Türkiye'nin gri listeden çıkarıldığını duyurdu. Dünya ekonomilerinin mali suçlarla mücadeleye uyumunu tespit eden FATF, kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadelede geride kaldığı gerekçesiyle Türkiye'yi 2021 yılında gri listeye almıştı. Ancak, Türkiye’nin bu alandaki önemli adımları, sonunda meyvesini verdi ve ülke gri listeden çıkarıldı.

FATF Dönem Başkanı T. Raja Kumar, Türkiye'nin gri listeden çıkarılan iki ülkeden biri olduğunu belirterek, "Türkiye, kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelesini iyileştirmek için önemli adımlar attığını teyit etti," dedi. Bu açıklama, Türkiye'nin uluslararası mali alandaki itibarını yeniden kazandığının bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Gri Liste Nedir?

Gri liste nedir sorusu, bu konuyu daha derinlemesine anlamak isteyenler için oldukça önemlidir. Mali Eylem Görev Gücü (FATF), 1989 yılında suç gelirlerinin aklanması, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının finansmanının önlenmesi amacıyla İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) tarafından kurulan bir organizasyondur. Dünya genelinde 200’den fazla ülke FATF tavsiyelerine uyacağını taahhüt etmiştir. Gri liste, bu tavsiyelere yeterince uymayan ülkelerin yer aldığı bir listedir ve bu listede yer almak, uluslararası alanda ekonomik ve mali yaptırımlara maruz kalma riskini beraberinde getirir.

Türkiye'nin FATF Üyeliği ve Gri Liste Süreci

Türkiye, 1991 yılında FATF tavsiyelerini kabul ederek teşkilata üye olmuştur. Bu kapsamda, finansal ve finansal olmayan kuruluşlardan suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesiyle ilgili veri toplamak, şüpheli işlem bildirimlerini almak, analiz etmek ve gerektiğinde detaylı inceleme yapmak amacıyla 1997 yılında Maliye Bakanlığı bünyesinde Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) kurulmuştur. FATF, yılda üç kez suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelede yetersiz kalan ülkeleri açıklamaktadır. Türkiye, 2021 yılında gri listeye alınmış ancak kısa sürede bu listedeki yerini yeniden değerlendirmeye tabi tutarak, gerekli düzenlemeleri hayata geçirmiştir.

“Başardık”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin FATF gri listesinden çıkış haberini resmi açıklama öncesi “Başardık” mesajıyla paylaştı.

“Türkiye uluslararası standartlarla tam uyum içinde kararlılıkla yürütecektir”

Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Atılan doğru adımlar sayesinde Türkiye gri listeden çıkarılmıştır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Adalet, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarımız başta olmak üzere tüm kamu ve özel sektör paydaşlarımızın katkısıyla elde edilen bu sonuç, finansal sistemimize güveni daha da artırarak program hedeflerine ulaşmamızı kolaylaştıracaktır. Bu sürece katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz. Türkiye terörizmin finansmanı ve kara paranın aklanmasıyla mücadelesini bundan sonra da uluslararası standartlarla tam uyum içinde kararlılıkla yürütecektir. Bu çerçevede, MASAK ve diğer kurumların idari ve teknik kapasitesi daha da güçlendirilecek; gerektiğinde yasal ve idari düzenlemeler aynı hassasiyetle hayata geçirilecektir" açıklamasında bulundu.

“Eylem planı sayesinde, Türkiye bugün gri listeden çıkmıştır”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise sosyal medya hesabından, "Kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanının engellenmesine yönelik tamamlamış olduğumuz eylem planı sayesinde, Türkiye bugün gri listeden çıkmıştır. Bu gelişme ile birlikte uluslararası yatırımcıların ülkemizin finansal sistemine olan güveni daha da güçlenmiştir. Kararın, hem finans sektörümüz hem de reel sektörümüz açısından son derece olumlu sonuçları olacaktır. Türkiye'nin gri listeden çıkmış olması, uluslararası kaynak girişini hızlandıracak ve borçlanma maliyetleri üzerinde pozitif etki yaratacaktır. Ülkemize yönelik sermaye akışının ivmelenmesiyle Türk lirası varlıklara olan ilginin artması, dezenflasyon sürecini de hızlandıracaktır. Hazine ve Maliye Bakanlığımız başta olmak üzere, bu süreçte emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

(HABER MERKEZİ)
Paylaş