havadurum

Tüm Emekli Sen bir kez daha kapatılma kararıyla karşı karşıya…

Çanakkale Tüm Emekli Sen, emeklilere verilecek 5 bin TL ikramiye kararının yetersiz olduğunu dile getirerek, Tüm Emekli Sen’e yönelik kapatma kararını eleştirdi. Düzenlenen basın açıklamasına Çanakkale CHP İl Başkanı Levent Gürbüz ve Çanakkale Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez İlçe Başkanı İbrahim Can Ergun katılım sağladı.

1822

Çanakkale Tüm Emekli Sen, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emeklilerin bir kısmına verilecek olan 5 bin TL ikramiyenin çalışan emeklileri kapsamamasını eleştiride bulundu. Çanakkale İskele Meydanı’nda düzenlenen basın açıklamasında alınan kararı eleştirirken, Tüm Emekli Sen’in 17 Ekim’de kapatma istemiyle yargılanma kararı hakkında da eleştirilerde bulundu. Düzenlenen basın açıklamasında konuşan Tüm Emeklilerin Sendikası Şube Başkanı Fatma Hazırcı, yaşanılan sorunları dile getirdi.

Emeklilerin örgütlenmesinin tekrardan engellenmek istediğini dile getiren Hazırcı, “2021 Ekim ayında o zamanki adımızla Tüm Emekli Sen iktidarın baskısıyla yargı tarafından kapatılmıştı.30 Kaşım 2022'de Tüm Emeklilerin Sendikası adıyla yeniden kurulduk. Aradan 4 ay geçtikten sonra, Ankara Valiliği bize yine dava açtı” ifadelerine yer verdi.

“Biz emeklilerin yararına çalışan bir sendikayız”

Bir yıl dolmadan, tekrardan kapatılma kararıyla karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Hazırcı “Oysa biz emeklilerin yararına çalışan bir sendikayız. Emekli ve yaşlı vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için mücadele ettik. Ülkemizin demokratikleşmesi için mücadele ettik. Emekli vatandaşlarımızın açlığa mahkum edilmesine karşı çıktık. Hak ve hukukun tesisini istedik. Yokluğa, yoksulluğa karşı çıktık. Emeklilerimizin sosyo-kültürel aktivitelere katılmalarının sağlanmasını istedik. Gerentoloji hizmetlerinden yararlanmasını istedik. Bil cümle emekli vatandaşlarımıza kaliteli yasamanın sağlanmasını istedik” dedi.

“Bu emeklilerin yeterince örgütlenmemesinin bir sonucudur”

Kasım ayı içinde verilecek olan emekli ikramiyesinde çalışan emeklilerin dışarıda tutulmasının adaletsiz olduğunu ve bunun yoksulluğa çare olmayacağını dile getiren Başkan Hazırcı, “Bu pervasız uygulama emeklilerin yeterince örgütlenememiş olmasının da bir sonucudur. Oysa yeterince örgütlü emekli topluluğu olsaydık ,emeklilerin bu şekilde onuruyla oynanamazdı. Bir tür sadaka verilmeye kalkılamazdı. İktidarı bir kez daha uyarıyoruz. Emeklilerle oynamayın. Seçimlere endekslenmiş sadakalarla emeklileri yönetememe bedbahtlığından vazgeçin” şeklinde konuştu.

“Dava açılacaksa adres bellidir”

Emeklilerin yoksulluk ve ölüme mahkum edilmesini kabul etmediklerini, ayrıca sendikaya kapatma kararının alınmasını da kabul etmeyeceklerini ifade eden Hazırcı, “Her vatandaşın iyi yasama hakkı vardır. İyi yasamak için demokratik ve barışçıl olmak kaydıyla her vatandaşın örgütlü veya örgütsüz mücadele etme hakkı vardır. Şu an Türkiye'de emeklilerin bırakalım iyi yaşadıklarını, bırakalım yoksul yaşadıklarını, açlık sınırı altında sürünüyorlar. Bu ayıp iktidarındır. Dava açılacaksa adres bellidir. O adresin emekli sendikaları olmadığı kesindir” dedi.

“Kapatılma kararının reddedilmesi gerekir”

Alınan kararın anayasa karşı olduğunu ve gerekilen itirazları yapacaklarını belirten Hazırcı, Anayasanın 90’ıncı maddesinde yer alan "İmzacısı olunan uluslararası sözleşmelerin iç hukukta düzenlenmemiş olması veya çelişmesi durumunda, uluslararası sözleşmeler esas alınır ".Türkiye Uluslararası sözleşmelerin ilgili maddelerinde " herkesin sendika kurabileceği " ifadelerinden yola çıkarak, kapatma kararının reddedilmesi gerektiğini dile getirdi. Sendika kapandığı takdirde, gereken itirazları da yapacaklarını belirten Fatma Hazırcı, vazgeçmeyeceklerini bir kez daha hatırlattı.

(Esra Güller)

Paylaş