havadurum

"Sağlıkta şiddet sona erene kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğiz!”

Çanakkale Tabip Odası, 12 yıl önce Gaziantep’te görevi başında hayatını kaybeden meslektaşları Dr. Ersin Arslan’ı ölümünün 12’inci yılında bir kez daha andığı basın açıklaması yayınladı.

1266

Sağlıkta şiddet, sağlık sektöründe büyük bir sorun olarak yer almaya devam ediyor. Çanakkale Tabip Odası 12 yıl önce mesleğini yaparken hayatını kaybeden meslektaşları Dr. Ersin Arslan’ı ölüm yıl dönümünde andı.

“Sağlık emekçilerinin en yakıcı sorunu haline gelmiştir”

Sağlık emekçilerinin geçtiğimiz yıllarda korkunç bir şiddete maruz kaldıklarını dile getiren Çanakkale Tabip Odası, yayınladıkları basın açıklamasında “Son 20 senede sağlık kurumlarında ve çalışma ortamlarımızda karşılaştığımız şiddet korkunç boyutlara ulaşarak biz hekimlerin/sağlık emekçilerinin en yakıcı sorunu haline gelmiştir. 2023 yılında kamuoyuna yansıyan Beyaz Kod verilerinden günde ortalama 50’den fazla sağlıkta şiddet başvurusu yapıldığını biliyoruz. Üstelik yaptığımız çalışmalarımızda da gördüğümüz, sağlıkta şiddet olaylarının yarıdan fazlasında Beyaz Kod bildirimi yapılmadığıdır. Sağlık çalışanları olarak bizler neredeyse her gün sözel şiddete maruz kalıyoruz ve bu kayıtlara girmemektedir” ifadelerini kullandı.

“Gerçek nedenler görmezden geliniyor?

Sağlıkta şiddetle baş etmekte yaşadıkları zorlukları dile getiren Çanakkale Tabip Odası “Sağlıkta şiddetle baş etmekte zorluk yaşadığımız, hatta nefes bile alamaz hale geldiğimiz herkes tarafından bilinip, kabul edilmesine rağmen; halen gerçek nedenler görmezden geliniyor ve bu nedenlere yönelik çözümlere yaklaşılmıyor? Sağlık Bakanlığı’nın uyarı ve çağrılara rağmen sağlıkta şiddetle alakalı halen herhangi bir ciddi adım atmaması, Dr. Ersin Arslan’ın ölümünden sonra olduğu gibi, yeterli olmayan yasal düzenlemelerle yetinmesinin nedeninin sağlıkta şiddetin sona erdirilmesine yönelik bir adım olmadığını, sistemi korumaya yönelik olduğunu biliyoruz. Üstelik Sağlık Bakanlığı Beyaz Kod verilerini bizimle ile paylaşmaktan da kaçınıyor! Ancak biz, TTB olarak bu bilgileri sınırlı da olsa mahkeme kararıyla alabiliyoruz” sözlerine yer verdi.

“Birçok meslektaşımız şu an hayatta olabilirdi”

Atılan adımların etkin ve sahici adımlar olmadığını söyleyen Çanakkale Tabip Odası tarafından yapılan açıklamada “Tüm bunlar, her geçen gün bizi çalışamaz hale getiren şiddetin çözümüne dönük etkin, sahici adımlar değildir. Kamu otoritesinin, ilgili meslek örgütü ve sendikalarla en küçük iş birliğinden dahi kaçınması da şiddeti bitirmeye yönelik ciddi bir irade olmadığının delili olarak karşımıza çıkmaktadır. Eğer yasa ve düzenleme önerilerimize kulak verilseydi; 2022 yılında Konya’da hastanede silahlı saldırı sonucu kaybettiğimiz Dr. Ekrem Karakaya ve daha birçok meslektaşımız şu an hayatta olabilirdi” ifadeleri yer aldı.

“Sağlıksız iletişimin bir parçası haline gelmiştir”

Gittikçe değersiz görüldükleri bir sistemde çalıştıklarını dile getiren Çanakkale Tabip Odası “Sağlıkta Dönüşüm Programı’yla birlikte hasta ve yakınlarının müşteri olarak görüldüğü ve sınırsızlık tanındığı, biz sağlık çalışanlarının ise gittikçe değersizleştirildiğimiz bir sistemde çalışmaktayız. Sağlıkta şiddet bizi tüketen bu sistemin, hastalarla ve kendi aramızda oluşan sağlıksız iletişimin bir parçası haline gelmiştir. Ancak bireyci, sermaye odaklı ve ölümcül bir rekabeti önümüze koyan sağlık sistemi sadece şiddet üretmiyor. Bu sistemde sağlık hizmetleri de niteliksizleşiyor ve sonucunda toplumun sağlığının daha da geriye gittiğini istatistikler bize gösteriyor” sözlerini kullandı.

“TTB olarak önerdiğimiz çözümler dikkate alınmalıdır”

Sağlıkta şiddet yasa teklifinin kabul edilmesini bir kez daha gündeme taşıyan Çanakkale Tabip Odası “Sağlıklı çalışma koşullarında, tükenmeden ve şiddet görmeden nitelikli sağlık hizmeti verebilmemiz için sağlık sisteminin daha eşitlikçi, toplumun sağlığını önceleyecek şekilde yeniden inşası zorunludur. Bunun dışında sağlıkta şiddet yasa teklifimiz kabul edilmeli, idarecilerin sorumluluğu göz ardı edilmemeli, çalışma ortamımızın düzenlenmesi için TTB olarak önerdiğimiz çözümler dikkate alınmalıdır. Bunlar aynı zamanda uluslararası kabul görmüş önlemlerdir” diye konuştu.

“Şiddetle her alanda mücadele etmekten başka bir şansımız olmadığı açıktır”

Şiddetle her alanda mücadele etmekten başka bir şansları olmadıklarını ve bunun birlikte kurulacağını dile getiren Çanakkale Tabip Odası “Tabii ki toplumsal alanda büyüyen şiddet iklimi ve bizi birbirimize düşman ederek kazanç sağlamaya çalışan zihniyetin varlığında sağlık alanında şiddetin de var olacağını biliyoruz. Dolayısıyla şiddetle her alanda mücadele etmekten başka bir şansımızın olmadığı açıktır. Ancak mücadele, dayanışma ve örgütlülükle, ‘şiddet sona ersin’ sloganının tüm dünyada yankılanmasıyla şiddetsiz bir yaşamı hep birlikte kurabiliriz” ifadelerine yer verdi.

“Anıları yaşattık, yaşatacağız…”

Sağlıkta şiddet sona erene kadar mücadele edeceklerinin altını çizen Çanakkale Tabip Odası “Türk Tabipleri Birliği ve tabip odaları olarak bu zamana kadar çalışma ortamlarımızdaki şiddet sorununun çözümü için her alanda, her düzeyde emeğimizi ortaya koyduk. Sağlıkta şiddet nedeniyle kaybettiklerimizin anılarını yaşattık, yaşatacağız. Sağlıkta şiddete karşı mücadele gününde sözümüzü yineliyoruz! Sağlıkta şiddet sona erene kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğiz” dedi.

(ESRA GÜLLER)
Paylaş