DOLAR 27.2702 %0.25
EURO 28.9441 %0.30
G.ALTIN 1674.9044 %-0.04
BITCOIN 26283.43 %-0.09
ETHERIUM 1591.5673 %0.28
BIST100 8276.57 %0.25
havadurum

Sağlık çalışanlarının şiddete son çığlıkları devam ediyor

Kadına ve sağlık emekçilerine karşı uygulanan şiddet devam ediyor. Geçtiğimiz gün Alanya 5 no'lu Damlataş Aile Sağlığı Merkezi'nde çalışan Dr. Melek Bağçe, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından işyerinde güpegündüz rehin alınarak öldürüldü. Türkiye'nin her ilinden Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ve TTB Kadın Hekimlik Ve Kadın Sağlığı Kolu Dr. Melek Bağçe için ayağa kalktı.

737

Sağlık çalışanları ve kadınlar öldürülmeye devam ediyor. Alanya 5 no`lu Damlataş Aile Sağlığı Merkezi`nde çalışan Dr. Melek Bağçe boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından rehin alınarak katledildi. Çanakkale Tabip Odası Başkanı Dr. Ayşe Güneş, kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin devam etmesine yönelik ülkenin içinde bulunduğu şiddet sarmalında bir meslektaşlarının da hayatını kaybetmesinin hüznünü ve öfkesini yaşadıklarını ifade etti. Bunun bir ilk değil deja-vu olduğunu belirten Dr. Ayşe Güneş, Çanakkale Aile Halk Sağlığı Merkezi önünde basın açıklamasında bulundu.

"Bu maalesef bir ilk değil..."
Dr. Melek Bağçe`nin boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından öldürülmesi hakkında basın açıklamasında bulunan Çanakkale Tabip Odası Başkanı Ayşe Güneş "Ülkemizin içinde bulunduğu şiddet sarmalında bir kadın meslektaşımızı daha kaybetmenin derin hüznünü ve öfkesini yaşıyoruz. Geçtiğimiz gün Alanya 5 no`lu Damlataş Aile Sağlığı Merkezi`nde çalışan meslektaşımız Dr. Melek Bağçe`nin, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından işyerinde güpegündüz rehin alınarak vahşice katledildiğini öğrendik. Bu bir ilk değil maalesef ve adeta bir "deja-vu" hali olup bitenler. Kasım 2015`te meslektaşımız Dr. Aynur Dağdemir, birlikte çalıştığı kadın hemşireyi erkek şiddetinden korumaya çalışırken öldürülmüştü. Ocak 2022`de Ebe Ömür Erez, aile sağlığı merkezinde erkek şiddetiyle katledilmişti. Ekim 2022`de aile sağlığı merkezinde çalışan Emine hemşire, işyerinde bir erkek tarafından ateşli silahla vurulmuştu. Nisan 2023`de Çanakkale Tabip Odası Başkanı ben Dr. Ayşe Güneş, eski eşi tarafından hastane bahçesinde bıçaklı saldırıya uğramıştı" sözlerine yer verdi.

"Dr. Melek Bağçe de şiddetin vücut bulduğu olaylar sayacında yerini aldı..."
Kadına karşı şiddeti eleştiren ve bu olayların devam ettiğini belirten Dr. Ayşe Güneş, "Birkaç örneğini sıraladığımız bu acı olaylar, tıpkı meslektaşımız Dr. Melek Bağçe cinayetinde olduğu gibi, hem kadına yönelik şiddetin ve hem de hekime/sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin vücut bulduğu olaylar sayacında yerlerini aldı. Dr. Melek Bağçe, çağlar boyu süren kadına yönelik erkek şiddetiyle yaşamdan koparılan kız kardeşimizdir" ifadelerini kullandı.

"Kadın cinayetleri politiktir"
İktidar ve siyaset dilinin toplumun bütün kesimlerinde korku iklimi sürdürdüğünü ifade eden Dr. Ayşe Güneş, kadının ve kadının kazandığı hakların göz ardı edildiğini belirtti. Dr. Ayşe Güneş "Şiddeti meşrulaştıran, körükleyen, hatta sürekli olarak yeniden üreten iktidar ve siyaset dili, başta kadınlar, çocuklar, gençler, LGBTİ+lar olmak üzere toplumun bütün kesimlerinde baskı, sindirme ve korku iklimi yaratmak amacıyla sürdürülmektedir. Dozu giderek artan bu şiddet söylemi, insan ve doğa haklarını hiçe sayan güvenlikçi-militarist-neoliberal politikalarla güçlendirilmektedir. Kadını ve kazanılmış haklarını yok sayan, sahiplenilmesi gereken bir mal gibi gören kadın düşmanı erkek egemen politikalar, alınmayan koruyucu önlemler, işletilmeyen düzenleyici mekanizmalar ve cezasızlık politikalar hayatımızın her alanını kuşatmaya devam etmektedir. Erkek failleri cesaretlendiren söz konusu politikalar, şiddetin her türünün evlerde, işyerlerinde, okullarda, sokaklarda fütursuzca kol gezmesine ve yaygınlaşmasına yol açmakta; taciz, tecavüz ve cinayetle son bulan yaşam hakkı ihlalleri toplumun beden ve ruh sağlığını her geçen gün daha fazla tehdit etmektedir. Bu süreçte kadına ve çocuğa yönelik her tür ayrımcılığı ve şiddeti önlemeye dönük CEDAW, Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Lanzarotte Sözleşmesi gibi uluslararası sözleşmelerin hayata geçirilmemesi, kadına yönelik şiddetin önlenmesinde en etkili uluslararası sözleşme olan İstanbul Sözleşmesi`nin feshedilmesi ve 6284 Sayılı Yasa`nın tartışmaya açılması, kadınlara ve çocuklara yönelik şiddetin yaygınlaşmasında başta gelen belirleyici etkenlerdir. Bizler biliyoruz ki; kadın cinayetleri politiktir ve bütün kadın cinayetlerinde olduğu gibi kız kardeşimiz Dr. Melek Bağçe`yi yaşamdan koparan fail yalnızca boşanma aşamasında olduğu erkek değil, bu kadın düşmanı politikalardır" diye konuştu.

"Dr. Melek Bağçe, son zamanlarda hızla artan sağlıkta şiddetin hedefinde yaşamını kaybeden bir meslektaşımızdır"

Dr. Melek Bağçe`nin uğradığı saldırı sonucunda katledilmesi hakkında konuşan Dr. Ayşe Güneş "Görevi sağlık hizmeti vermek ve yaşatmak olan meslektaşımız, gün ortasında, hiçbir güvenlik önlemi olmayan aile sağlığı merkezinde boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından önce rehin alınmış, sonra da hunharca öldürülmüştür. Sağlıkta Dönüşüm Projesi`yle yaratılan neoliberal sağlık sistemi, yalnızca birinci basamak sağlık hizmetlerini tahrip etmekle kalmamış, aynı zamanda hekimleri ve sağlık çalışanlarını parçalanan ve güvenli olmayan sağlık kurumlarında çalışmaya mahkûm etmiştir. Kışkırtılmış sağlık talepleri, performans baskısı, güvencesiz çalışma, kamudan karşılanmayan koruyucu hizmet paketlerinin yarattığı çaresizlik, emeğin değersizleştirilmesi ve şiddete karşı korunaksız çalışma gibi çok yönlü olumsuz etkenler hekimler ve sağlık emekçileri için tehdit olmaya devam etmektedir" sözlerini kullandı.

"Sağlıkta şiddete son çığlıkları duyulmakta."
Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin hala sürdüğünü ve sağlık çalışanlarının çığlıklarının duyulduğunu söyleyen Dr. Ayşe Güneş, "Meslek örgütümüzün ve sendikaların giderek artan sağlıkta şiddetin durdurulması için yaptıkları geniş katılımlı eylem ve etkinlikler, hazırladıkları yasa önerileri siyasal iktidarın kör duvarlarında yankı bulamamakta, sağlık çalışanlarının "Sağlıkta şiddete son" çığlıkları duyulmamaktadır. Sağlığın ve yaşamın korunması için hizmet üretilen ve güvenli olması gereken sağlık kurumları, günümüzde eli silahlı erkek faillerin kolayca girip çıktığı, özellikle kadın sağlık çalışanlarına yönelik tacizden cinayete her tür şiddet eylemini gerçekleştirebildiği ortamlara dönüşmüştür. Bizler biliyoruz ki; meslektaşımız Dr. Melek Bağçe`nin çalıştığı Damlataş Aile Sağlığı Merkezi`nde katledilmesine yol açan, şiddete açık olan ve şiddete karşı gerekli önlemlerin alınmadığı bu güvenli olmayan çalışma ortamlarıdır" dedi.

"Yaşamı savunan bir mesleğin üyeleri olarak buradan bir kez daha haykırıyoruz"
Kadına yönelik ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti önlemek için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade eden Dr. Ayşe Güneş "Kadına yönelik şiddet ve sağlıkta şiddet sonucu kaybettiğimiz meslektaşlarımızı sağlık çalışanlarımızı saygı ve özlemle anıyoruz. Bir kadını daha kaybetmemek için yaşamdan, sağlıktan, özgürlükten yana ve meslekten bir kişi daha eksilmemek için kadına yönelik her türlü şiddete karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. İnsan haklarına ve onuruna yaraşır, şiddete karşı güvenli çalışma ortamlarını talep etmekten ve mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz" diyerek "Kadına ve sağlık çalışanlarına şiddet son bulsun" çağrısında bulundu.
(Seçkin Sağlam)

Paylaş