havadurum

Resmi Gazete’de Bugün Neler Var 9 Temmuz 2024?

Resmi Gazete'de Önemli Değişiklikler! Sivil Havacılık Kanunu'nda ve Diğer Kanunlarda Düzenlemeler

357

9 Temmuz 2024 tarihli Resmi Gazete'de, sivil havacılık ve diğer alanlarda önemli değişiklikler getiren yeni kanunlar, kararlar ve yönetmelikler yayımlandı. Bu değişiklikler, havacılık sektörünü, kamu kurumlarını ve vatandaşları doğrudan etkileyecek.

Yasama Bölümü

Kanunlar:

7519 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun: Bu kanun ile Türk Sivil Havacılık Kanunu'nda ve diğer ilgili kanunlarda önemli değişiklikler yapılıyor. Değişikliklerin detayları kanun metninde yer alıyor.

TBMM Kararları:

  • 1413 Sayılı Dijital Mecralar Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar: Bu karar ile Dijital Mecralar Komisyonu, TBMM'nin tatili ve ara vermesi süresince de çalışabilecek.
  • 1414 Sayılı Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar: Bu karar ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, TBMM'nin tatili ve ara vermesi süresince de çalışabilecek.
  • 1415 Sayılı İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar: Bu karar ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, TBMM'nin tatili ve ara vermesi süresince de çalışabilecek.
  • 1416 Sayılı Dilekçe Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar: Bu karar ile Dilekçe Komisyonu, TBMM'nin tatili ve ara vermesi süresince de çalışabilecek.

Yürütme ve İdare Bölümü

Cumhurbaşkanı Kararları:

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 8725): Bu karar ile kamu kurum ve kuruluşlarının ürettikleri bazı mal ve hizmetlerden kimlerin ücretsiz veya indirimli olarak faydalanacağı belirleniyor.

Cumhurbaşkanlığına Vekâlet Etme İşlemi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı'na vekâlet ediyor.

Yönetmelikler:

Şehitlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 8726): Bu yönetmelik ile Şehitlik Yönetmeliği'nde bazı değişiklikler yapılıyor. Değişikliklerin detayları yönetmelik metninde yer alıyor.

Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği: Bu yönetmelik ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın denklik vereceği kurum ve programlar ile ilgili usuller belirleniyor.

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik: Bu yönetmelik ile Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği'nde bazı değişiklikler yapılıyor. Değişikliklerin detayları yönetmelik metninde yer alıyor.

Yargı Bölümü

Anayasa Mahkemesi Kararları:

Anayasa Mahkemesi'nin 8/2/2024, 20/3/2024 tarihlerinde aldığı ve çeşitli başvuruları inceleyen kararları bu bölümde yer alıyor.

İlan Bölümü:

Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları: Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan ihalelere ilişkin detaylı bilgiler bu bölümde yer alıyor. Hangi kurumun hangi ihaleyi ne zaman yaptığı ve ihale şartları gibi bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Çeşitli İlânlar: Farklı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan çeşitli ilanlar da bu bölümde yer alıyor. Duyurular, kamu duyuruları, resmi bildirimler gibi konulardaki güncel bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri: Döviz kurları ve devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri bu tabloda yer alıyor. Bu bilgiler, finansal piyasalarla ilgilenenler ve yatırımcılar için önemli bir kaynak.

(HABER MERKEZİ)
Paylaş