havadurum

Resmi Gazete'de Bugün Neler Var? 8 Temmuz 2024

8 Temmuz 2024 tarihli Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, eğitimden yargıya, ekonomiden ilanlara kadar birçok alanda önemli gelişmelere dair bilgiler yer alıyor.

391

8 Temmuz 2024 tarihli Resmi Gazete'de, üniversitelerin uygulama ve araştırma merkezlerinin işleyişine ilişkin önemli değişiklikler içeren yönetmelikler yayımlandı. Bu yönetmeliklerle, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi ve Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nde faaliyet gösteren merkezlerin görev ve sorumlulukları yeniden düzenleniyor.

Yürütme ve İdare Bölümü

Yönetmelikler

Çankırı Karatekin Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik: Bu yönetmelik, Çankırı Karatekin Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin çalışma usullerini, görev ve sorumluluklarını, organlarını ve diğer hususları düzenlemektedir. Yönetmelikte yapılan değişiklikler ile merkezin işleyişi daha da optimize edilmiş ve güncel ihtiyaçlara cevap verecek şekilde güncellenmiştir.

Fırat Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği: Bu yönetmelik, Fırat Üniversitesi'nde ön lisans ve lisans programlarında uygulanacak eğitim-öğretim faaliyetlerini düzenlemektedir. Yönetmelikte öğrenci kabulü, derslerin işlenişi, sınavlar, başarı değerlendirme ve mezuniyet gibi konularda yer alan hükümler güncellenmiştir.

Gazi Üniversitesi Türk Dünyası Geleneksel Oyun ve Sporları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği: Bu yönetmelik, Gazi Üniversitesi Türk Dünyası Geleneksel Oyun ve Sporları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin kuruluş, görev ve yetkileri, organları ve çalışma usullerini düzenlemektedir. Merkezin amacı, Türk Dünyası'na ait geleneksel oyun ve sporları araştırmak, korumak, geliştirmek ve tanıtmak olarak belirlenmiştir.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sanat ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği: Bu yönetmelik, İstanbul Gelişim Üniversitesi Sanat ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin kuruluş, görev ve yetkileri, organları ve çalışma usullerini düzenlemektedir. Merkezin amacı, sanat ve tasarım alanlarında uygulama ve araştırma çalışmaları yürütmek, bu alandaki bilgi ve becerileri geliştirmek ve yaymak olarak belirlenmiştir.

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği: Bu yönetmelik, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin kuruluş, görev ve yetkileri, organları ve çalışma usullerini düzenlemektedir. Merkezin amacı, havacılık ve uzay alanlarında sürekli eğitim programları geliştirmek ve uygulamak, bu alandaki bilgi ve becerileri geliştirmek ve yaymak olarak belirlenmiştir.

Yargı Bölümü

Anayasa Mahkemesi Kararları

Bu bölümde, Anayasa Mahkemesi tarafından yakın zamanda verilen beş karar yer almaktadır. Kararlar, bireysel başvurulara ve çeşitli konularda yapılan itirazlara ilişkindir. Anayasa Mahkemesi'nin kararları, Türk hukuk sisteminde önemli bir yere sahiptir ve emsal teşkil etmektedir.

İlân Bölümü

a - Yargı İlânı

Bu bölümde, mahkemeler tarafından yapılan çeşitli ilanlar yer almaktadır. İlanlar arasında, tasfiye işlemleri, alacaklılara duyurular ve tebligatlar gibi konular yer alabilir.

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

Bu bölümde, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan artırma, eksiltme ve ihale ilanları yer almaktadır. İlanlarda, ihalenin konusu, şartları ve son başvuru tarihi gibi bilgiler yer almaktadır.

c - Çeşitli İlânlar

Bu bölümde, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan çeşitli ilanlar yer almaktadır. İlanlar arasında, duyurular, sınavlar ve kurslar gibi konular yer alabilir.

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bu tabloda, T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri yer almaktadır. Bu bilgiler, yatırımcılar için önemli bir kaynak oluşturmaktadır.

(GÖKHAN ÖZKURNAZ)
Paylaş