havadurum

Resmi Gazete'de Bugün Neler Var? 7 Haziran 2024 Tarihli Resmi Gazete Kararları

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve Elektrik Piyasası Ölçüm Sistemleri Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler, işkolu tespit kararları, ulusal meslek standartları ve Anayasa Mahkemesi kararları yer alıyor.

368

Kamuoyunu ilgilendiren önemli kararlar, yönetmelikler, tebliğler ve ilanlar Resmi Gazete'nin 7 Haziran 2024 Cuma sayısında yer alıyor. Bu haberde, Resmi Gazete'de bugün neler yayımlandığını sizler için derledik.

Yürütme ve İdare Bölümü

Atamalar:

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yeni atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. (Karar: 2024/178, 179) Bu atamalar, kamu kurum ve kuruluşlarında görev alacak personelleri kapsıyor. Hangi kurumlara kimlerin atandığını öğrenmek için ilgili kararları inceleyebilirsiniz.

Yönetmelikler:

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik: Bu yönetmelikte yapılan değişiklikler, Türkiye'deki şehirlerin ve kasabaların planlanmasıyla ilgili usulleri ve prosedürleri güncelliyor. Yönetmeliğin içeriği hakkında detaylı bilgi için Resmi Gazete'ye bakabilirsiniz.

Elektrik Piyasası Ölçüm Sistemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik:

Bu yönetmelikte yapılan değişiklikler, elektrik piyasasında kullanılan ölçüm sistemlerinin işleyişini ve denetimini düzenliyor. Değişikliklerin elektrik piyasasını nasıl etkileyeceğini öğrenmek için Resmi Gazete'yi inceleyebilirsiniz.

Tebliğler:

İşkolu Tespit Kararları: Bu kararlar, hangi mesleklerin hangi işkollarında faaliyet gösterebileceğini belirliyor. Hangi mesleğin hangi işkoluna ait olduğunu öğrenmek için ilgili kararları inceleyebilirsiniz. (No: 2024/19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51)

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ:

Bu tebliğ, Türkiye'deki mesleklerin ulusal standartlarını belirliyor. Her meslek için hangi becerilerin ve bilgilerin gerekli olduğunu öğrenmek için tebliğe bakabilirsiniz. (No: 2024/9)

Yargı Bölümü

Anayasa Mahkemesi Kararları:

Anayasa Mahkemesi'nin 31/1/2024 Tarihli ve 2019/27554 Başvuru Numaralı Kararı: Kararın içeriği hakkında bilgi edinmek için Resmi Gazete'ye bakabilirsiniz.

Anayasa Mahkemesi'nin 31/1/2024 Tarihli ve 2020/1617 Başvuru Numaralı Kararı: Kararın içeriği hakkında bilgi edinmek için Resmi Gazete'ye bakabilirsiniz.

Anayasa Mahkemesi'nin 15/2/2024 Tarihli ve 2019/40761 Başvuru Numaralı Kararı Kararın içeriği hakkında bilgi edinmek için Resmi Gazete'ye bakabilirsiniz.

Anayasa Mahkemesi'nin 3/4/2024 Tarihli ve 2019/25805 Başvuru Numaralı Kararı: Kararın içeriği hakkında bilgi edinmek için Resmi Gazete'ye bakabilirsiniz.

Anayasa Mahkemesi'nin 17/4/2024 Tarihli ve 2020/11939 Başvuru Numaralı Kararı: Kararın içeriği hakkında bilgi edinmek için Resmi Gazete'ye bakabilirsiniz.

İlan Bölümü

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları:

Bu ilanlarda, kamu kurum ve kuruluşları tarafından gerçekleştirilecek olan alım, satım ve ihale işlemleri yer alıyor. Hangi kurumun hangi mal veya hizmeti alıp satacağını veya hangi işi ihale edeceğini öğrenmek için bu ilanları inceleyebilirsiniz.

b - Çeşitli İlanlar:

Bu ilanda, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan çeşitli duyurular yer alıyor. Duyurular arasında personel alımı, sınavlar, burslar, kurslar ve diğer konularla ilgili bilgiler bulunabiliyor.

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri: Bu tabloda, Merkez Bankası tarafından belirlenen güncel döviz kurları ve devlet iç borçlanma senetlerinin değerleri yer alıyor.

(YUNUS ERZİNCANLI)
Paylaş