DOLAR 31.4201 %0.16
EURO 34.0916 %0.09
G.ALTIN 2101.6708 %0.03
BITCOIN 63469.6106 %1.07
ETHERIUM 3469.0478 %-0.03
havadurum

Resmi Gazete’de Bugün Neler Var? 6 Ekim 2023 Tarihli Kararlar, Yönetmelikler ve Tebliğler!

Resmi Gazete, Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi yayın organıdır. Resmi Gazete’de, yasama, yürütme ve yargı organlarının aldığı kararlar, yönetmelikler, tebliğler, ilanlar ve diğer duyurular yayımlanır. Resmi Gazete’de bugün neler var? İşte 6 Ekim 2023 tarihli ve 32331 sayılı Resmi Gazete’nin içeriği haberimizde

1598

Resmi Gazete’nin 6 Ekim 2023 tarihli ve 32331 sayılı nüshasında yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler hakkında bilgi vermektedir. Resmi Gazete, Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi yayın organı olup, yasama, yürütme ve yargı organlarının aldığı kararlar, yönetmelikler, tebliğler, ilanlar ve diğer duyuruları içermektedir. Bu haberde, Resmi Gazete’de bugün neler olduğunu öğrenebilir, Cumhurbaşkanı kararları, yönetmelik değişiklikleri ve kaldırılmaları, Anayasa Mahkemesi kararları ve ilanlar hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Cumhurbaşkanı Kararları

Resmi Gazete’nin yürütme ve idare bölümünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla üç karar yayımlandı. Bu kararlara göre:

Olağanüstü Hal Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Kabul Edilmesine Dair Kanunun Ek 1 inci Maddesi Kapsamında Yapılacak Yeni Yapıların Bulunduğu Parsellerin Maliki Olan Gerçek veya Tüzel Kişilere Hibe ve Yapım Kredisi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7700) çıkarıldı. Bu kararla, olağanüstü hal kapsamında yerleşme ve yapılaşmaya ilişkin düzenlemelerden yararlanacak kişilere hibe ve yapım kredisi verilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Adilcevaz İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Bazı Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7701) çıkarıldı. Bu kararla, Adilcevaz ilçesinde doğal gaz boru hattı projesinin gerçekleştirilmesi için gerekli olan bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

6461 Sayılı Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanunun Geçici 3 üncü Maddesinin Birinci Fıkrası ile Geçici 4 üncü Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Yer Alan Sürelerin 31/12/2033 Tarihine Kadar Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7702) çıkarıldı. Bu kararla, demiryolu ulaştırmasının serbestleştirilmesine ilişkin geçiş sürecinde uygulanacak olan bazı düzenlemelerin süresi 10 yıl daha uzatıldı.

Yönetmelikler

Resmi Gazete’nin yürütme ve idare bölümünde, iki yönetmelik değişikliği ve iki yönetmelik yürürlükten kaldırılması yayımlandı. Bu yönetmeliklere göre:

Kamu Hizmeti Yükümlülüğü Kapsamında Desteklenecek Demiryolu Yolcu Taşıma Hatları ile Kamu Hizmeti Yükümlüsü Tren İşletmecisinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 7703) çıkarıldı. Bu yönetmelikle, kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında desteklenecek demiryolu yolcu taşıma hatları ile kamu hizmeti yükümlüsü tren işletmecisinin belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar güncellendi.

Yükseköğretim Kurulu Rektörler Komitesi Kurulması Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı. Bu yönetmelik, Yükseköğretim Kurulu Rektörler Komitesinin kuruluşu, görevleri, çalışma usul ve esasları ile ilgili düzenlemeler içeriyordu.

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Sicil Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı. Bu yönetmelik, yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarının sicil işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirliyordu.

Anayasa Mahkemesi Kararları

Resmi Gazete’nin yargı bölümünde, Anayasa Mahkemesinin üç kararı yayımlandı. Bu kararlara göre:

Anayasa Mahkemesinin 28/9/2023 Tarihli ve E: 2023/131, K: 2023/160 Sayılı Kararı ile, 7244 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci Maddesiyle 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 253 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) Bendinde Yapılan Değişikliğin Anayasaya Aykırı Olduğuna ve İptaline Karar Verildi. Bu kararla, ceza muhakemesinde tutuklama kararının verilmesi için “kuvvetli suç şüphesi” yerine “suç işlendiği konusunda kanaat oluşturacak delillerin varlığı” şartının getirilmesi anayasaya aykırı bulundu ve iptal edildi.

Anayasa Mahkemesinin 8/6/2023 Tarihli ve 2019/17969 Başvuru Numaralı Kararı ile, Başvurucunun Özel Hayatın Gizliliği Hakkının İhlal Edildiğine Karar Verildi. Bu kararla, başvurucunun evinde yapılan aramada elde edilen dijital materyallerin mahkemece değerlendirilmesinin, özel hayatın gizliliği hakkını ihlal ettiği tespit edildi.

Anayasa Mahkemesinin 8/6/2023 Tarihli ve 2019/19717 Başvuru Numaralı Kararı ile, Başvurucunun Adil Yargılanma Hakkının İhlal Edildiğine Karar Verildi. Bu kararla, başvurucunun hakkında verilen hapis cezasının infazının ertelenmesine ilişkin karara karşı kanun yolu açık olmadığı için, adil yargılanma hakkının ihlal edildiği belirlendi.

İlanlar

Resmi Gazete’nin ilan bölümünde, artırma, eksiltme ve ihale ilanları ile çeşitli ilanlar yer aldı. Bu ilanlar arasında:

T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen döviz kurları ve devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri,

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. tarafından yapılacak olan gayrimenkul satış ihalesi,

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan gayrimenkul kiraya verme ihalesi,

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılacak olan hava taşımacılığı hizmet alım ihalesi,

Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak olan eğitim araç-gereç malzeme alım ihalesi,

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak olan tıbbi cihaz alım ihalesi

(Yunus Erzincanlı)

Paylaş