havadurum

Resmi Gazete'de Bugün Neler Var? 4 Haziran 2024 Tarihli Resmi Gazete Kararları

Resmi Gazete'nin 4 Haziran 2024 tarihli sayısında, yürütme ve idare bölümünde yönetmelikler ve kurul kararları, tebliğler ve ilanlar olmak üzere birçok önemli karar yayımlandı. Bu yazıda, bugünkü Resmi Gazete'de öne çıkan kararları sizler için derledik.

504

Resmi Gazete'nin 4 Haziran 2024 tarihli sayısında, yürütme ve idare bölümü ile tebliğler ve ilan bölümü olmak üzere iki önemli bölümde güncel kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Bu sayıda, sağlık, kamu maliyesi, yargı ve ekonomi gibi alanlarda önemli gelişmelerle ilgili bilgiler yer alıyor. İşte 4 Haziran 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bazı önemli kararlar:

Yürütme ve İdare Bölümü

Yönetmelik:

Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği: Bu yönetmelik, tıbbi laboratuvarların faaliyetlerinin usul ve esaslarını düzenlemektedir. Yönetmelikte, laboratuvarların kuruluş şartları, personel ve ekipman ihtiyaçları, laboratuvar ortamının hijyen ve güvenliği, laboratuvar testlerinin yapılışı ve raporlanması gibi konularda detaylı hükümler yer almaktadır.

Kurul Kararı:

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 22/05/2024 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/24314] Sayılı Kararı: Bu karar, kamu idarelerinde mali denetim ve raporlama standartlarıyla ilgili usul ve esasları belirlemektedir. Kararda, denetçilerin nitelikleri, denetim planlaması ve programı, denetim prosedürleri, denetim raporlarının hazırlanması gibi konularda düzenlemeler yer almaktadır.

Yargı Bölümü

Anayasa Mahkemesi Kararı:

Anayasa Mahkemesinin 7/12/2023 Tarihli ve E: 2018/117, K: 2023/212 Sayılı Kararı: Bu karar, Anayasa Mahkemesi tarafından verilen bir iptal kararıdır. Kararda, hangi yasa hükmünün iptal edildiği ve iptal gerekçeleri ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

İlân Bölümü

a - Yargı İlânları

Bu bölümde, mahkemeler tarafından verilen ilanlar yer almaktadır. İlanlarda, dava konusu, duruşma tarihleri ve diğer önemli bilgiler yer almaktadır.

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

Bu bölümde, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan artırma, eksiltme ve ihale ilanları yer almaktadır. İlanlarda, ihale konusu, şartname ve diğer önemli bilgiler yer almaktadır.

c - Çeşitli İlânlar

Bu bölümde, çeşitli kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan diğer ilanlar yer almaktadır.

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bu bölümde, T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen güncel döviz kurları ve devlet iç borçlanma senetlerinin değerleri yer almaktadır.

(HABER MERKEZİ)
Paylaş