havadurum

Resmi Gazete'de Bugün Neler Var? 28 Mayıs 2024 Tarihli Resmi Gazete Kararları

Türkiye’nin kalbindeki kararların atıldığı yer olan Resmi Gazete, bugün de bir dizi yeni karar ve yönetmelikle yine gündemin merkezinde. 28 Mayıs 2024 tarihli sayı, devletin işleyişindeki önemli değişiklikleri ve güncellemeleri içeriyor. İşte bu değişikliklerin detayları…

469

Yönetimde yeniden yapılanma süreci devam ediyor; Cumhurbaşkanlığı, kamu iktisadi teşebbüslerinde kadro ve pozisyon değişikliklerini içeren yeni kararları duyurdu. Kamu yönetiminde taze kan olarak nitelendirilen yeni atamalar, Cumhurbaşkanlığı tarafından yapıldı. Eğitim alanında dönüşüm sinyalleri veren üniversiteler, eğitim ve öğretim yönetmeliklerinde önemli değişikliklere gitti. Yargıtay’ın emsal teşkil edecek yeni kararı, hukukun üstünlüğüne vurgu yapıyor. Ekonomik istikrarın göstergeleri olarak kabul edilen TCMB tarafından belirlenen döviz kurları ve devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri, ekonominin nabzını tutuyor.

Türkiye’nin resmi yayın organı olan Resmi Gazete, bugün yine önemli karar ve yönetmelikleriyle gündemde. İşte 28 Mayıs 2024 tarihli sayının detayları.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

Kadro ve Pozisyonların İptali ve İhdası: Cumhurbaşkanlığı, bazı kamu iktisadi teşebbüslerine ait kadro ve pozisyonların iptali ve ihdasına ilişkin 2024/152 sayılı kararı ile kamu kurumlarının daha etkin ve verimli çalışmasını hedefliyor.

ATAMA KARARLARI

Yeni Atamalar: Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yeni atamalar, 2024/153 ve 154 sayılı kararlarla resmileşti. Bu atamaların kamu yönetimine ve hizmet kalitesine olumlu katkılar sağlaması bekleniyor.

YÖNETMELİKLER

Akdeniz Üniversitesi: Akdeniz Üniversitesi Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği’nin yürürlükten kaldırılması, arşiv hizmetlerinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

Alanya Üniversitesi: Alanya Üniversitesi’nin ön lisans ve lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğinde yapılan değişiklikler, eğitim kalitesini artırmayı ve öğrenci memnuniyetini yükseltmeyi amaçlıyor.

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi: Yargıtay’ın 9. Hukuk Dairesi tarafından verilen karar, hukuk alanında emsal teşkil edecek nitelikte.

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları:

İhale Duyuruları: Kamu ihalelerine dair artırma, eksiltme ve yeni ihale ilanları, şeffaf ve rekabetçi bir ortamda gerçekleştirilecek projeler için fırsatlar sunuyor.

b - Çeşitli İlânlar:

Ekonomik Göstergeler: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen döviz kurları ve devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri, ekonomik istikrarın göstergesi olarak önem taşıyor.

Bugünkü Resmi Gazete, devletin çeşitli kademelerindeki yenilikleri ve güncellemeleri içeriyor. Her bir karar ve yönetmelik, ülkenin yönetimine ve vatandaşların hayatına doğrudan etki edecek değişiklikler barındırıyor. Detaylı bilgi ve tüm karar metinleri için Resmi Gazete’nin tam sayısına göz atabilirsiniz.

(SAİM TUNÇMAN)
Paylaş