havadurum

Resmi Gazete'de Bugün Neler Var? 26 Şubat 2024 Tarihli Resmi Gazete Kararları

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, yürütme ve idare bölümünde sekiz yönetmelik, bir kurul kararı, ilân bölümünde ise yargı, artırma, eksiltme, ihale ve çeşitli ilânlar yer aldı. Ayrıca, T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri de ilân edildi.

464

Resmi Gazete, Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi yayın organıdır. Resmi Gazete'de, yasama, yürütme ve yargı organlarının karar, kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, ilân ve benzeri belgeleri yayımlanır. Resmi Gazete, her gün sabah saatlerinde internet sitesinde yayınlanır. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısı olan 26 Şubat 2024 tarihli 3165 sayılı Resmi Gazete'de neler var? İşte detaylar:

Yönetmelikler

Resmi Gazete'nin yürütme ve idare bölümünde, bugün sekiz adet yönetmelik yayımlandı. Bu yönetmelikler şunlardır:

Altınbaş Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği: Bu yönetmelik, Altınbaş Üniversitesi'nde lisansüstü eğitim ve öğretim programlarının açılması, yürütülmesi, yönetimi, denetimi ve değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektedir.

Çağ Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik: Bu yönetmelik, Çağ Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin bazı maddelerinde değişiklik yapmaktadır. Bu değişiklikler, eğitim-öğretim süreçleri, sınavlar, notlandırma, başarı durumu, mezuniyet, disiplin ve diğer hususlara ilişkindir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği: Bu yönetmelik, Dokuz Eylül Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin kuruluş, amaç, faaliyet alanı, yönetim organları, görev ve yetkileri, çalışma şekli ve diğer hususları düzenlemektedir.

İstanbul Aydın Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik: Bu yönetmelik, İstanbul Aydın Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin bazı maddelerinde değişiklik yapmaktadır. Bu değişiklikler, eğitim-öğretim süreçleri, sınavlar, notlandırma, başarı durumu, mezuniyet, disiplin ve diğer hususlara ilişkindir.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik: Bu yönetmelik, İstanbul Rumeli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin bazı maddelerinde değişiklik yapmaktadır. Bu değişiklikler, eğitim-öğretim süreçleri, sınavlar, notlandırma, başarı durumu, mezuniyet, disiplin ve diğer hususlara ilişkindir.

Karadeniz Teknik Üniversitesi İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik: Bu yönetmelik, Karadeniz Teknik Üniversitesi İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği'nin bazı maddelerinde değişiklik yapmaktadır. Bu değişiklikler, merkezin amaç, faaliyet alanı, yönetim organları, görev ve yetkileri, çalışma şekli ve diğer hususlara ilişkindir.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Profesör Doktor Saadettin Güner Yakıt Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik: Bu yönetmelik, Karadeniz Teknik Üniversitesi Profesör Doktor Saadettin Güner Yakıt Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği'nin yürürlükten kaldırılmasını sağlamaktadır. Bu merkez, Karadeniz Teknik Üniversitesi Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde faaliyet gösterecektir.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik: Bu yönetmelik, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin bazı maddelerinde değişiklik yapmaktadır. Bu değişiklikler, eğitim-öğretim süreçleri, sınavlar, notlandırma, başarı durumu, mezuniyet, disiplin ve diğer hususlara ilişkindir.

Kurul Kararı

Resmi Gazete'nin yürütme ve idare bölümünde, bugün bir adet kurul kararı yayımlandı. Bu kurul kararı şudur:

Borç Para ve Yardımlara Dair Genel Kurul Kararı (No: 219): Bu karar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na bağlı olarak çalışan personelin borç para ve yardımlarına ilişkin usul ve esasları belirlemektedir. Bu karar, borç para ve yardım taleplerinin değerlendirilmesi, ödeme şekli, geri ödeme süresi, faiz oranı, gecikme cezası, borçların silinmesi ve diğer hususları kapsamaktadır.

İlânlar

Resmi Gazete’nin ilân bölümünde, bugün yargı, artırma, eksiltme, ihale ve çeşitli ilânlar yer aldı. Ayrıca, T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri de ilân edildi. Bu ilânlar şunlardır:

Yargı İlânları: Bu ilânlar, yargı organlarının verdiği karar, ilâm, tebligat, duyuru, çağrı, ihbar, davet, ilan, bildirim ve benzeri belgeleri içermektedir. Bu ilânlar, yargısal süreçlerin yürütülmesi, tarafların bilgilendirilmesi, hakların korunması ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla yayımlanmaktadır. Bugün, 12 adet yargı ilânı yayımlandı.

Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları: Bu ilânlar, kamu kurum ve kuruluşlarının, özel sektörün veya gerçek kişilerin, mal veya hizmet alımı, satımı, kiralaması, yapımı, onarımı, bakımı, işletmesi, devri, tasfiyesi, değer tespiti, ihalesi, artırması veya eksiltmesi gibi işlemlerine ilişkin duyuru, şartname, sonuç, iptal, ek, düzeltme ve benzeri belgeleri içermektedir. Bu ilânlar, rekabet, şeffaflık, eşitlik, verimlilik ve hesap verebilirlik ilkelerine uygun olarak, ilgili tarafların bilgi sahibi olması ve katılım sağlaması amacıyla yayımlanmaktadır. Bugün, 64 adet artırma, eksiltme ve ihale ilânı yayımlandı.

Çeşitli İlânlar: Resmi Gazete’nin ilân bölümünde, bugün kamu ve özel sektörün çeşitli konularda yaptığı duyuru, ilan, bildirim ve benzeri belgeler yer aldı. Bunların sayısı 38 adettir. Ayrıca, T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri de ilân edildi.

(HABER MERKEZİ)
Paylaş