havadurum

Resmi Gazete'de Bugün Neler Var? 22 Nisan 2024 Tarihli Resmi Gazete Kararları

Türkiye’nin resmi yayın organı olan Resmi Gazete, bugünkü sayısında önemli kararlar ve yönetmelik değişiklikleri ile gündeme gelmiştir. Bu makalede, Cumhurbaşkanlığına vekalet işleminden eğitim alanındaki düzenlemelere kadar bir dizi başlığı ele alacağız

443

Bugünkü Resmi Gazete’de, Cumhurbaşkanlığına vekalet işlemi, üniversitelerin yönetmelik değişiklikleri ve ekonomik göstergeler gibi konular yer almaktadır. Bu başlıklar, Türkiye’nin yönetim ve eğitim dünyasındaki önemli gelişmeleri yansıtmaktadır. Detaylı bilgiler için aşağıdaki bölümleri inceleyebilirsiniz

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Cumhurbaşkanlığına Vekalet Etme İşlemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 Ağustos 2023 tarihinde Macaristan’a yapacağı ziyaret nedeniyle, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığı görevine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecektir. Bu durum, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 106. maddesi uyarınca gerçekleştirilmektedir.

YÖNETMELİKLER

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yönetmelik Değişikliği

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin önlisans ve lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğinde yapılan değişiklikler, 22 Nisan 2024 tarihli ve 32525 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Değişiklikler, derslerin kredilerinin belirlenmesi, müfredatın değerlendirilmesi ve sınav yöntemlerindeki yenilikleri içermektedir.

Boğaziçi Üniversitesi Yönetmelik Değişikliği

Boğaziçi Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde yapılan son değişiklikler, öğrencilerin eğitim süreçlerini ve akademik yönetmelikleri etkilemektedir. Bu değişiklikler, azami eğitim süreleri ve mezuniyet koşulları gibi önemli konuları kapsamaktadır.

İstanbul Bilim Üniversitesi Yönetmelik Değişikliği

İstanbul Bilim Üniversitesi’nin ön lisans ve lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğinde yapılan değişiklikler, öğrenci kabulü ve eğitim programlarının düzenlenmesi gibi konuları içermektedir. Ancak, bu konuda daha fazla detaylı bilgiye ulaşamadım.

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankası Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve Kira Sertifikalarının günlük değerleri, TCMB’nin resmi web sitesinde yayımlanmaktadır7. Bu değerler, yatırımcılar ve ekonomi uzmanları için önemli bir gösterge niteliği taşımaktadır.

(HABER MERKEZİ)
Paylaş