havadurum

Resmi Gazete'de Bugün Neler Var? 22 Mayıs 2024 Tarihli Resmi Gazete Kararları

22 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete'nin bu sayısında, güncel atamalar, önemli yönetmelik değişiklikleri, Anayasa Mahkemesi'nden kritik bir karar ve daha fazlası yer alıyor

537

22 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete'nin bu sayısında, Hâkimler ve Savcılar Kurulu atama kararları, seferberlik ve savaş hali yönetmeliği, polis akademileri giriş ve eğitim yönetmelikleri, radyoloji hizmetleri yönetmeliğinde değişiklik, hayvan ithalatı yönetmeliğinde değişiklik, Muhasebat Genel Müdürlüğü tebliği, Anayasa Mahkemesi kararı ve çeşitli ilanlar yer alıyor.

Yürütme ve İdare Bölümü

Atamalar

Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararı: Bu kararda, Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından yapılan atamalar yer alıyor. Atama yapılan adliye ve yeni görevleri detaylandırılıyor.
Yönetmelikler

Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği (Karar Sayısı: 8510): Bu yönetmelik, seferberlik ve savaş hali durumunda uygulanacak kuralları belirliyor. Yönetmelikte yer alan konular arasında seferberlik ilanı, görev ve sorumluluklar, mal ve hizmetlerin kamulaştırılması, zorunlu askerlik ve sivil savunma gibi konular bulunuyor.

Polis Akademisi Başkanlığı İç Güvenlik Fakültesi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği: Bu yönetmelik, Polis Akademisi Başkanlığı İç Güvenlik Fakültesi'ne giriş sınavı, eğitim programı ve diğer akademik işlemleri düzenliyor.

Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği: Bu yönetmelik, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi'ne giriş sınavı, eğitim programı ve diğer akademik işlemleri düzenliyor.

Radyoloji Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik: Bu yönetmelik, Radyoloji Hizmetleri Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikleri içeriyor. Değişikliklerin kapsamı ve gerekçesi detaylandırılıyor.

Belirli Canlı Tırnaklı Hayvanların İthalatı ve Transit Geçişine İlişkin Hayvan Sağlığı Kurallarının Belirlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik: Bu yönetmelik, Belirli Canlı Tırnaklı Hayvanların İthalatı ve Transit Geçişine İlişkin Hayvan Sağlığı Kurallarının Belirlenmesine Dair Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikleri içeriyor.

Tebliğ

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 89) (Ret ve İade İşlemlerinin Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar): Bu tebliğ, Muhasebat Genel Müdürlüğü'nde ret ve iade işlemlerinin elektronik ortamda nasıl gerçekleştirileceğini açıklıyor. Tebliğde yer alan usul ve esaslar detaylandırılıyor.

Yargı Bölümü

Anayasa Mahkemesi Kararı

Anayasa Mahkemesinin 24/1/2024 Tarihli ve 2021/7611 Başvuru Numaralı Kararı: Bu karar, Anayasa Mahkemesi'nin 24 Ocak 2024 tarihli ve 2021/7611 başvuru numaralı dosyasında verdiği kararı içeriyor. Kararda, başvurunun konusu, Anayasa'ya aykırılık iddiası ve Anayasa Mahkemesi'nin değerlendirmesi yer alıyor.

İlan Bölümü

a - Yargı İlânları: Bu bölümde, mahkemeler tarafından verilen ilanlar yer alıyor. İlanlar arasında ihzarlar, tebligatlar, icra daireleri tarafından yapılan satışlar ve diğer yasal bildirimler bulunuyor.
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları: Bu bölümde, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan artırma, eksiltme ve ihalelere ilişkin ilanlar yer alıyor. İlanlarda, ihale konusu, şartnamesi ve katılım koşulları gibi bilgiler yer alıyor.
c - Çeşitli İlânlar: Bu bölümde, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan çeşitli ilanlar yer alıyor. İlanlar arasında duyurular, kamuoyu ile paylaşılan bilgiler ve diğer resmi bildirimler bulunuyor.

(ATİLLA AKIN)
Paylaş