havadurum

Resmi Gazete'de Bugün Neler Var? 20 Mayıs 2024 Tarihli Resmi Gazete Kararları

Bugünkü Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelikler arasında Siber Güvenlik, Kariyer Planlama, Maden Makinaları, Medeniyet Araştırmaları ve Değerler Eğitimi, Obezite ve Diyabet, Okul Öncesi Eğitim, Özel Eğitim Hizmetleri, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Roman Kültürü ve Sakine-Şevki Yurtbay Gıda Uygulama ve Araştırma Merkezleri bulunuyor.

544

20 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete'de, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'ne 10 yeni uygulama ve araştırma merkezi kurulmasına dair yönetmelikler yayımlandı. Bu yeni merkezler, üniversitenin eğitim ve araştırma kapasitesini önemli ölçüde artıracak ve bölgedeki bilgi birikimine katkıda bulunacak.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Karaelmas Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Maden Makinaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları ve Değerler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Okul Öncesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Özel Eğitim Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Roman Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sakine-Şevki Yurtbay Gıda Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– 2024 Yılı Nisan Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

–– 2024 Yılı Nisan Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

–– 2024 Yılı Nisan Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H1) Listesi

–– 2024 Yılı Nisan Ayına Ait Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

–– 2024 Yılı Nisan Ayına Ait Resen İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 1/2/2024 Tarihli ve E: 2023/177, K: 2024/30 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 1/2/2024 Tarihli ve E: 2023/95, K: 2024/34 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 21/12/2023 Tarihli ve 2019/8609 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 21/12/2023 Tarihli ve 2020/21347 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 1/11/2023 Tarihli ve 2017/33865 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/12/2023 Tarihli ve 2019/1693 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/12/2023 Tarihli ve 2020/35096 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/12/2023 Tarihli ve 2021/18914 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/12/2023 Tarihli ve 2021/44260 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 19/12/2023 Tarihli ve 2018/11198 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 19/12/2023 Tarihli ve 2019/5202 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 19/12/2023 Tarihli ve 2021/28076 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 20/12/2023 Tarihli ve 2021/24447 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 10/1/2024 Tarihli ve 2020/38027 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 10/1/2024 Tarihli ve 2021/13103 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 25/1/2024 Tarihli ve 2020/12032 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/2/2024 Tarihli ve 2021/26780 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/2/2024 Tarihli ve 2021/62060 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

(ATİLLA AKIN)
Paylaş