havadurum

Resmi Gazete'de Bugün Neler Var? 2 Mayıs 2024 Tarihli Resmi Gazete Kararları

2 Mayıs 2024 Tarihli Resmi Gazete'de İl Özel İdarelerinde norm kadro değişikliği, bazı ürünlerin gümrük tarife sınıflandırmasında değişiklik ve ithalatta gözetim uygulamasına ilişkin usuller Resmi Gazete'de yayımlandı.

731

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik: Bu yönetmelik ile İl Özel İdarelerinde yeni pozisyonlar ihdas ediliyor, mevcut pozisyonların tanımları güncelleniyor, görev ve sorumluluklar yeniden düzenleniyor ve personel alımı ile ilgili usuller belirleniyor.

TEBLİĞLER

Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 40): Bu tebliğ ile bazı ürünlerin gümrük tarife sınıflandırması ile ilgili kararlar yer alıyor. Değişiklikler 2 Mayıs 2024'ten itibaren geçerli.
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2024/3): Bu tebliğ ile ithalatta gözetim uygulamasına ilişkin usuller belirleniyor. Hükümler 2 Mayıs 2024'ten itibaren ithal edilecek ürünler için geçerli.

İLÂN BÖLÜMÜ

Yargı İlânları: Mahkemeler tarafından verilen ilanlar.

Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları: Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ihaleye çıkarılan işler ile ilgili ilanlar.

Çeşitli İlânlar: Çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından verilen ilanlar.

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri: T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri.

(SAİM TUNÇMAN)
Paylaş