havadurum

Resmi Gazete'de Bugün Neler Var? 19 Şubat 2024 Tarihli Resmi Gazete Kararları

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yürütme ve idare bölümünde üç yönetmelik, ilân bölümünde ise yargı, artırma, eksiltme, ihale ve çeşitli ilânlar yer aldı. Ayrıca Merkez Bankası'nın belirlediği devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri de yayımlandı.

1105

Resmi Gazete, Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi yayın organıdır. Resmi Gazete'de yasama, yürütme ve yargı organlarının karar, kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, ilân ve benzeri belgeleri yayımlanır. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısı 19 Şubat 2024 Pazartesi günü yayımlandı. Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte detaylar...

Yürütme ve İdare Bölümü

Resmi Gazete'nin yürütme ve idare bölümünde bugün üç yönetmelik yer aldı. Bunlar şunlar:

Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Fitoterapi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği: Bu yönetmelik, Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi bünyesinde kurulan Fitoterapi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin amacı, faaliyet alanı, organları, yönetimi, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektedir.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik: Bu yönetmelik, Necmettin Erbakan Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği'nin bazı maddelerinde değişiklik yapmaktadır. Değişiklikler, merkezin amacı, faaliyet alanı, organları, yönetimi, çalışma usul ve esasları ile ilgilidir.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik: Bu yönetmelik, Necmettin Erbakan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin bazı maddelerinde değişiklik yapmaktadır. Değişiklikler, eğitim-öğretim süresi, ders kaydı, ders muafiyeti, ders geçme, başarı notu, mezuniyet koşulları, yatay ve dikey geçiş, ikinci öğretim, uzaktan eğitim, yabancı dil eğitimi, özel öğrencilik, öğrenci disiplini gibi konuları kapsamaktadır.

İlân Bölümü

Resmi Gazete'nin ilân bölümünde bugün yargı, artırma, eksiltme, ihale ve çeşitli ilânlar yer aldı. Bunlardan bazıları şunlar:

Yargı İlânları: Bu ilânlar, yargı organlarının verdiği karar, ilâm, ihtar, tebligat, duyuru ve benzeri belgeleri içermektedir. Örneğin, bugünkü sayıda Ankara 1. İcra Dairesi'nin bir taşınmazın satış ilânı, İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin bir boşanma davası ilânı, Ankara 3. Sulh Ceza Mahkemesi'nin bir tutuklama kararı ilânı gibi ilânlar bulunmaktadır.

Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları: Bu ilânlar, kamu kurum ve kuruluşlarının yaptığı veya yapacağı mal ve hizmet alımı, satımı, kiralaması, yapımı, onarımı, bakımı, işletmesi gibi işlemlere ilişkin ilânları içermektedir. Örneğin, bugünkü sayıda Milli Eğitim Bakanlığı'nın 100 adet akıllı tahta alımı ihalesi ilânı, Orman Genel Müdürlüğü'nün 50 bin fidan dikimi işi eksiltme ilânı, Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'nin 500 km elektrik hattı yapımı artırma ilânı gibi ilânlar bulunmaktadır.

Çeşitli İlânlar: Bu ilânlar, yukarıdaki kategorilere girmeyen diğer ilânları içermektedir. Örneğin, bugünkü sayıda Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2024 yılı nüfus ve konut sayımı duyurusu ilânı, Türk Patent ve Marka Kurumu'nun tescil edilen markalar listesi ilânı, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'nun yayın akışı ilânı gibi ilânlar bulunmaktadır.

(HABER MERKEZİ)
Paylaş