havadurum

Resmi Gazete'de Bugün Neler Var? 19 Mart 2024 Tarihli Resmi Gazete Kararları

Cumhurbaşkanlığı’nın yaptığı yeni atamalar, ithalat tebliğlerindeki önemli değişiklikler ve Anayasa Mahkemesi’nin son kararları, Türkiye’nin geleceğini şekillendiren önemli adımlar arasında. 

442

Türkiye’nin yönetim ve yargı alanlarında yaşanan son gelişmeler, bugünkü Resmi Gazete’de yer aldı. Bu yazımızda, atama kararlarından ithalat tebliğlerine, Anayasa Mahkemesi kararlarından ekonomik verilere kadar her bir başlığı detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar

Son yapılan atamalar, çeşitli kurumlarda önemli pozisyonlara getirilen kişileri içermektedir. Örneğin, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı gibi kurumlarda yeni atamalar gerçekleştirilmiştir.

TEBLİĞLER

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ

Bu tebliğ, özellikle güneş paneli ithalatında Vietnam, Malezya, Tayland, Hırvatistan ve Ürdün menşeli ürünler için yeni önlemler getirmiştir. Metrekare başına 25 dolar teminat alınması gibi damping önlemleri içermektedir.

İthalattan Süreli Men Hakkında Tebliğ

Ticaret Bakanlığı, Şah Per Oyuncak Tolga Şahin firmasının ithalatını 2 yıl süreyle durdurma kararı almıştır. Bu karar, oyuncakların ithalat denetimi tebliğine aykırı davranışlar nedeniyle alınmıştır.

Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinaların İthalat Denetimi Tebliği’nde Değişiklik

Bu tebliğde yapılan değişiklik, ithalat denetimi tebliğinin bazı maddelerindeki tarihleri güncellemiştir. Örneğin, bir maddenin “1/4/2024” olan tarihi “30/6/2024” olarak değiştirilmiştir.

Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatı Tebliğinde Değişiklik

Bu tebliğde yapılan değişiklikler, sigorta primlerinin ve teminatların miktarlarını güncellemiş ve bazı yönetmeliklerdeki ifadeleri değiştirmiştir. Örneğin, teminat miktarlarındaki “1.500.000 TL” ifadesi “10.000.000 TL” olarak güncellenmiştir.

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesinin Kararları

Anayasa Mahkemesi, bireysel başvurular ve norm denetimi kapsamında çeşitli kararlar almaktadır. Bu kararlar, mahkemenin resmi web sitesinde yayımlanmaktadır.

Yargıtay Kararları

Yargıtay, çeşitli hukuki meselelerde emsal teşkil eden kararlar vermektedir. Bu kararlar, Yargıtay’ın resmi web sitesinde aranabilir ve incelenebilir.

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, günlük döviz kurlarını yayımlamaktadır. Bu kurlar, bankanın resmi web sitesinde güncellenmektedir.

Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Devlet İç Borçlanma Senetleri ve Kira Sertifikalarının günlük değerleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenmekte ve yayımlanmaktadır

Bugünkü Resmi Gazete’de yer alan bu kararlar ve tebliğler, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal politikalarındaki yönlendirici güçler olarak öne çıkıyor. Detaylı bilgi ve güncellemeler için Resmi Gazete’nin tam metnine başvurabilirsiniz.

(HABER MERKEZİ)
Paylaş