havadurum

Resmi Gazete'de Bugün Neler Var? 16 Mayıs 2024 Tarihli Resmi Gazete Kararları

Resmi Gazetenin 16 Mayıs 2024 tarihli sayısında neler var? Önemli Kanun, Yönetmelik, Tebliğ ve Anayasa Mahkemesi Kararları sizler için derledik.

392

16 Mayıs 2024 Perşembe günü Resmi Gazete'nin son sayısı yayımlandı. Bu sayıda, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na seçilen yeni isim, çeşitli yönetmelik ve tebliğ değişiklikleri, Anayasa Mahkemesi kararları ve güncel ilanlar yer alıyor.

Yürütme ve İdare Bölümü

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına Seçme Kararı: Yargıtay Daire Başkanı Muhsin ŞENTÜRK, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçildi. (Karar: 2024/119)

Yönetmelikler

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik: Tıp ve diş hekimliği uzmanlık eğitimi yönetmeliğinde değişiklikler yapıldı.

Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik: Koyun ve keçi türü hayvanların tanımlanması, tescili ve izlenmesine ilişkin yönetmelikte değişiklikler yapıldı.

Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik: Sığır cinsi hayvanların tanımlanması, tescili ve izlenmesine ilişkin yönetmelikte değişiklikler yapıldı.

Tebliğler

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 6): Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin tebliğin 6. serisi yayınlandı.

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2024/4): İthalatta gözetim uygulamasına ilişkin yeni bir tebliğ yayımlandı.

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2024/5): İthalatta gözetim uygulamasına ilişkin bir diğer yeni tebliğ yayımlandı.

Yargı Bölümü

Anayasa Mahkemesi Kararları:

  • Anayasa Mahkemesinin 22/2/2024 Tarihli ve E: 2023/34, K: 2024/60 Sayılı Kararı: Anayasa Mahkemesi tarafından bir karar alındı.
  • Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 Tarihli ve E: 2023/126, K: 2024/67 Sayılı Kararı: Anayasa Mahkemesi tarafından bir diğer karar alındı.
  • Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 Tarihli ve E: 2023/137, K: 2024/68 Sayılı Kararı: Anayasa Mahkemesi tarafından bir karar daha alındı.
  • Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 Tarihli ve E: 2023/195, K: 2024/71 Sayılı Kararı: Anayasa Mahkemesi tarafından son bir karar alındı.

İlân Bölümü

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları: Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan artırma, eksiltme ve ihale ilanları bu bölümde yer alıyor.

b - Çeşitli İlânlar: Çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan ilanlar bu bölümde yer alıyor.

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri: Döviz kurları ve devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri bu bölümde yer alıyor.

Resmi Gazetenin 16 Mayıs 2024 Perşembe sayısında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçilen yeni isim, çeşitli yönetmelik ve tebliğ değişiklikleri, Anayasa Mahkemesi kararları ve güncel ilanlar yer alıyor. Bu bilgiler ışığında, güncel yasal düzenlemeler ve önemli gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

(SAİM TUNÇMAN)
Paylaş