havadurum

Resmi Gazete’de Bugün Neler Var? 14 Haziran 2024

Resmi Gazete'nin 14 Haziran 2024 tarihli sayısında, eğitimden ihracata, yargıdan ekonomiye kadar birçok önemli konuyu kapsayan yeni kararlar, yönetmelikler ve ilanlar yer alıyor.

424

Resmi Gazete'nin 14 Haziran 2024 tarihli sayısında, eğitimden adalete, ekonomiden ihracata kadar birçok önemli konuda güncellemeler yer alıyor. Bu yazıda, sizler için bu güncellemelerin özetini hazırladık.

Yürütme ve İdare Bölümü

  • Hakimler ve Savcılar Kurulu Kararları: Bu bölümde, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından alınan kararlar yer almaktadır. Kararlar, atama, yükselme, disiplin ve diğer konularla ilgili olabilir.
  • Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik: Bu yönetmelik, özel eğitim kurumlarının faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. Yönetmelikte yapılan değişiklikler, özel eğitim kurumlarının işleyişini ve eğitim kalitesini etkileyebilir.
  • Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2024/2): Bu tebliğ, gümrük rejimleri ve ihracat işlemleri ile ilgili düzenlemeleri içermektedir. Tebliğde yapılan değişiklikler, ihracatçıları ve gümrük işlemlerini etkileyebilir.

Yargı Bölümü

  • Anayasa Mahkemesi Kararları: Bu bölümde, Anayasa Mahkemesi tarafından alınan kararlar yer almaktadır. Kararlar, kanunların anayasaya uygunluğu, bireysel hak ve özgürlükler ve diğer önemli konularla ilgili olabilir.
  • Danıştay Kararı: Bu bölümde, Danıştay tarafından alınan bir karar yer almaktadır. Danıştay kararları, idari işlemlerin hukuka uygunluğu ile ilgilidir.

İlan Bölümü

  • a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları: Bu bölümde, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan artırma, eksiltme ve ihale ilanları yer almaktadır.
  • b - Çeşitli İlanlar: Bu bölümde, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan çeşitli ilanlar yer almaktadır.
  • T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri: Bu tabloda, T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen döviz kurları ve devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri yer almaktadır.
(HABER MERKEZİ)
Paylaş