G.ALTIN 2100.8104 %-0.01
BITCOIN 63576.0803 %1.24
ETHERIUM 3479.4414 %0.27
DOLAR 31.4065 %0.12
EURO 34.0908 %0.09
havadurum

Resmi Gazete’de Bugün Neler Var? 13 Ekim 2023 Tarihli Kararlar, Yönetmelikler ve Tebliğler!

Resmi Gazete’de bugün neler var? 13 Ekim 2023 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler haberimizde. Resmi Gazete’ye nasıl erişebileceğinizi de öğrenebilirsiniz.

1159

Resmi Gazete, Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi yayın organıdır. Resmi Gazete’de her gün devletin aldığı kararlar, yönetmelikler, tebliğler, ilanlar ve diğer önemli bilgiler yayımlanır. Resmi Gazete’de bugün neler var? 13 Ekim 2023 tarihli ve 32338 sayılı Resmi Gazete’de hangi kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yer aldı? İşte detaylar…

TBMM Kararları

Resmi Gazete’de bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) iki önemli kararı yayımlandı. Bunlar şunlardır:

 • Hudut, Şümul ve Miktarı Cumhurbaşkanınca Belirlenecek Türk Silahlı Kuvvetleri Unsurlarının, 1701 (2006) Sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı ve 880 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararıyla Tespit Edilen İlkeler Kapsamında 31/10/2023 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Daha UNIFIL’e İştirak Etmesi ve Bununla İlgili Gerekli Düzenlemelerin Cumhurbaşkanınca Yapılması İçin Anayasa’nın 92’nci Maddesi Uyarınca İzin Verilmesine Dair Karar
 • Hudut, Şümul, Miktar ve Zamanı Cumhurbaşkanınca Takdir ve Tespit Edilmek Üzere, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Birleşmiş Milletlerin Orta Afrika Cumhuriyeti’nde İcra Ettiği Harekât ve Misyon Kapsamında Yurt Dışına Gönderilmesi ve Cumhurbaşkanınca Verilecek İzin ve Belirlenecek Esaslar Çerçevesinde Bu Kuvvetlerin Kullanılması İçin Verilen İznin Süresinin Anayasa’nın 92’nci Maddesi Uyarınca 31/10/2023 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Uzatılmasına Dair Karar

Bu kararlar, TBMM Genel Kurulu’nda yapılan oylamalar sonucunda kabul edilmiş ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmıştır.

Yönetmelikler

Resmi Gazete’de bugün iki üniversitenin yönetmelikleri de yer aldı. Bunlar şunlardır:

 • Bayburt Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
 • Kadir Has Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bu yönetmelikler, ilgili üniversitelerin senatolarının kararıyla hazırlanmış ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın uygun görüşü alınarak yürürlüğe konulmuştur.

Anayasa Mahkemesi Kararları

Resmi Gazete’de bugün Anayasa Mahkemesi’nin üç kararı da yayımlandı. Bunlar şunlardır:

 • Anayasa Mahkemesinin 13/7/2023 Tarihli ve E: 2022/1 (Değişik İşler), K: 2023/4 Sayılı Kararı
 • Anayasa Mahkemesinin 26/7/2023 Tarihli ve E: 2023/32, K: 2023/138 Sayılı Kararı
 • Anayasa Mahkemesinin 26/7/2023 Tarihli ve E: 2023/36, K: 2023/142 Sayılı Kararı

Bu kararlar, Anayasa Mahkemesi’nin bireysel başvuru yoluyla veya iptal davası açarak incelediği bazı kanun, kanun hükmünde kararname ve yönetmelik hükümlerinin anayasaya uygunluğu veya aykırılığı konusunda verdiği nihai kararlardır.

İlanlar

Resmi Gazete’de bugün ayrıca çeşitli kurum ve kuruluşların artırma, eksiltme ve ihale ilanları ile diğer ilanları da yayımlandı. Bunlar arasında şunlar bulunmaktadır:

 • T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
 • Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı’nın 2023 Yılı Programı
 • Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün 2023 Yılı Yatırım Programına Alınan Projelerin Uygulanması İçin Gerekli Arazi, Araç, Gereç, Malzeme ve Hizmet Alımları ile Yapım İşleri İhalelerine Ait Usul ve Esaslar
 • Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün 2023 Yılı Yatırım Programına Alınan Projelerin Uygulanması İçin Gerekli Arazi, Araç, Gereç, Malzeme ve Hizmet Alımları ile Yapım İşleri İhalelerine Ait Usul ve Esaslar
 • Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü’nün 2023 Yılı Bütçe Teklifi
 • Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı’nın 2023 Yılı Bütçe Teklifi
 • Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı’nın 2023 Yılı Bütçe Teklifi
 • Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü’nün 2023 Yılı Bütçe Teklifi
 • Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü’nün 2023 Yılı Bütçe Teklifi
 • Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü’nün 2023 Yılı Bütçe Teklifi
 • Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü’nün 2023 Yılı Bütçe Teklifi
 • Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü’nün 2023 Yılı Bütçe Teklifi
 • Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığı’nın 2023 Yılı Bütçe Teklifi
 • Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığı’nın 2023 Yılı Bütçe Teklifi
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığı’nın 2023 Yılı Bütçe Teklifi

(Haber Merkezi)

Paylaş