havadurum

Mobbing'e Karşı Farkındalık Semineri!

Biga Devlet Hastanesi'nde, çalışanların mobbing konusunda farkındalıklarını artırmak ve mobbing ile mücadele yöntemlerini öğrenmek için bir eğitim düzenlendi. Eğitimde, mobbingin tanımı, etkileri ve mücadele yöntemleri ele alındı.

712

Biga Devlet Hastanesi'nde, çalışanlara yönelik Mobbing eğitimi düzenlendi. Eğitimi veren Durmuş İlik, Mobbingin, işyerlerinde belirli bir süre boyunca sistematik biçimde devam eden, yıldırma, pasifize etme veya işten uzaklaştırmayı amaçlayan olumsuz tutum ve davranışlar bütünü olduğunu ifade etti. Mobbingin etkileri arasında mesleki bütünlüğün ve benlik duygusunun zedelenmesi, paranoya ve kafa karışıklığı gibi durumların ortaya çıkması, sağlık sorunlarına neden olabileceği belirtildi. Eğitimde, Biga Devlet Hastanesi personelinin mobbing konusundaki sorunları ve görüşlerinin konuşulduğu, karşılaşılan sorunlara yönelik tavsiyelerin dile getirildi. Ayrıca, mobbingin bireyler, aileler ve toplum üzerindeki olası olumsuz etkileri ve mobbingle mücadele kapsamında bireysel ve kurumsal mücadele önerileri ile yasal düzenlemelerin ele alındı. Bu eğitimle, Biga Devlet Hastanesi personelinin mobbing konusunda farkındalığının artırıldığı ve mobbingle mücadele konusunda hastane personeli bilinçlenmiş odu.

(ERHAN TAYLAN)
Paylaş