havadurum

Kırmızı et üretimi 2023 yılında arttı

Kırmızı et üretimi 2023 yılında %8,8 artarak 2 milyon 384 bin 47 ton oldu.

1548

TÜİK'ın en son açıklamasına göre kırmızı et üretim tahmini, Tarımsal İşletmelerde Hayvansal Üretim Araştırmasından elde edilen demografik verilere dayalı olarak belirlenen "Kasaplık Güç Oranı" ile hesaplanıyor. Bu verilere dayalı olarak yapılan hesaplamalar, ülkenin kırmızı et üretim potansiyelini değerlendirmek için önemli bir araç olarak kullanılıyor.

Ülkemizde tüketilen toplam kırmızı et tüketimi

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre 2022 yılında 2 milyon 191 bin 625 ton olan kırmızı et üretimi, 2023 yılında %8,8 artarak 2 milyon 384 bin 47 ton olarak tahmin edildi. Bir önceki yıla göre sığır eti üretimi %6,2 artarak 1 milyon 670 bin 606 ton, koyun eti üretimi %16,3 artarak 569 bin 66 ton, keçi eti üretimi %11,3 artarak 128 bin 989 ton, manda eti üretimi ise %13,3 artarak 15 bin 386 ton olarak istatistiklere girdi.

Tarımsal işletmelerde hayvansal üretim araştırması

Kırmızı et üretimleri için "Kasaplık Güç Oranı" yöntemi kullanılarak, hayvan popülasyonunda bir yıl içerisinde et üretimi amacıyla kesilen hayvanların yılın başındaki hayvan sayısına oranı "Kasaplık Güç Oranı (KGO)" olarak tanımlanıyor. KGO hesaplaması için ihtiyaç duyulan demografik oranlar (doğuran oranı, canlı doğan oranı, kesim çağına kadar yaşama gücü ve yaşlılarda ölüm oranı), TÜİK tarafından elde edilen bigiler örnekleme yoluyla seçilen 40 binden fazla tarımsal işletmeye 2020 yılından bu güne kadar yapılan tarımsal işletmelerde hayvansal üretim araştırması çalışmalar neticesinde elde edilerek, dönem başı ve dönem sonu olarak hayvan sayıları Tarım ve Orman Bakanlığı’nın İstatistik Bilgi Sistemi tarafından yayımlanan veriler esas alınmıştır.

İç piyasada kesilen hayvan sayısı

Kasaplık Güç Oranı yöntemiyle hesaplanan iç piyasada kesilen hayvan sayısı ile ithalattan kesilen hayvan sayısı toplamı, ortalama karkas ağırlıkları ile çarpılmak suretiyle ülkemizdeki kırmızı et üretimi hesaplanmıştır. Elde edilen karkas ağırlık bilgisi TÜİK tarafından mezbahalara yönelik aylık olarak gerçekleştirilen Kesimhane İstatistikleri Araştırması'ndan elde edilmiştir.

(ERHAN TAYLAN)
Paylaş