havadurum

Kent Müzesi’nde sohbetler sürüyor

Çanakkale Kent Müzesi ve Arşivi’nde Yerel Tarih üzerine gerçekleştirilen sohbetler devam ediyor.

485
 
 
Kent Müzesi’nde Yerel Tarihin “Kent Kültürü Politikası, Stratejisi ve Bağlamı” isimli sohbet gerçekleştirildi. İsmail Erten tarafından ana hattı, “Kültürün birçok beslendiği, geliştiği kanallar bulunuyor. Bunların en önemlisi yerel tarih üzerinden oluşmuş kimlik değerlerimizdir. Yerel tarihin, kültür için önemi her şeyden daha fazladır. Hal böyle olunca yapılacak kent kültür politikası ve stratejilerinde, yerel tarih çalışmalarının önemi ciddi yaklaşım ve çabalar getirmektedir. Yerel tarih ve değerlerinin ortaya çıkartılması, anlaşılır kılınması, kentlide farkındalık yaratılması, geleceğin altlığını oluşturması gibi konular kültür politikaları içinde öncelikle ele alınmalıdır” cümleleriyle çizilen sohbette, 2008-2009 senelerinde gerçekleştirilen çalışmalarda Çanakkale bazında pek çok yerel kültür projeleri oluşturulduğuna değinildi. Bu projelerden 6 projeye öncelik verildiğine değinilen sohbette gerçekleştirilen yerel tarih projeleri konuşuldu. Bir kentin tarihinin olması o kentin kültürlü olmasının anlamına gelmeyeceği gibi tarihsiz bir kentin de kültürsüzdür yargısı taşımayacağının altı çizildi. Buna bağlı olarak Amerikan kültürü örneğinin verildiği sohbette Amerika tarihinin yeni bir tarih olmasına rağmen yaratılan kültürün pek çok ülkeyi etkilediği belirtildi. Bir kentin kültürünü etkileyen etmenlerin de konuşulduğu sohbette tek bir faktörden bahsedilemeyeceği pek çok etmenin birleşmesi ile bir etkilenmeden söz edilebileceği vurgusu yapıldı. Sohbete katılan konuklar tarafından tarihi olmadığı düşünülen mahallelerin bile alınan göçler ve göçlerle birlikte gelen kişilerin beraberinde getirdiği kişisel tarih ile karma da olsa yeni oluşan tarihe altlık oluşturulabileceği konuşuldu. Yerel tarihin sınırlarının doğru konulmadığı takdirde kent şovenizmine kayma tehlikesinin gözden kaçırılmamasının gerektiği doğru kavramlar ile kullanıldığında ise zenginlik oluşturacağı konuşuldu. Tüm bunların birlikte değerlendirildiği kültürün oluşum süreçlerinin ve gelişiminin kayıt altına alındığı, incelendiği objektif bakış açıları ile değerlendirildiği, özerk olması gereken ve bu özerkliğin daimi olmasının sağlanmasının esas olduğu Yerel Tarih Enstitüsü fikrinin daha geniş kapsamlı bir toplantıda konuşulmasının ve bu toplantının planlanmasının gerekli olduğuna yapılan vurgu ile sohbet sona erdi. Çanakkale Kent Müzesi ve Arşivi’nde 29 Ekim 2014 Çarşamba günü etkinlik planlanmadığı bildirilirken, 5 Kasım 2014 Çarşamba günü saat 18.00’da ise Asude Bayram ile “Merkez Ortaokulu’nda 16 yıl” isimli sohbet gerçekleştirilecek.
Paylaş