havadurum

Kent Konseyi “Kent Bildirgesi” Çanakkale Belediye Meclisi'ne sunuldu

“Kent Bildirgesi” Belediye Meclisinde Çanakkale Kent Konseyi Seçmen Beyannamesi Çalışma Gurubunun hazırladığı “Kent Bildirgesi” 1 Mart’ta yapılan Belediye Meclisi toplantısında Kent Konseyi Başkanı Ali Çalıdağ tarafından meclis üyelerine sunuldu.

466

Kent ve Kentli Haklarını Savunanlar Derneği, İnsan Hakları Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Arkeologlar Derneği üyeleri ile gönüllü ve sorumlu yurttaşların katılımıyla oluşturulan çalışma gurubu, “Çanakkale’nin herkes için yaşam kalitesi ve refahını artıracak girişimleri desteklemek amacıyla, kentsel yerleşim alanlarının adil kullanımını ve kent unsurlarından eşit oranda faydalanmayı esas alan bir kentte yaşamayı, kent ve kentlilerin hakkı için talep ediyoruz” diyerek “Kent Bildirgesi”ni hazırladıklarını ifade etti. 30 Ocak’ta Kent Konseyi Genel Kurulu’nda sunularak görüşülen ve oy birliğiyle kabul edilen rapor “çalışma guruplarında oluşturulan görüşler, kent konseyi genel kurulunda görüşülerek kabul edildikten sonra değerlendirilmek üzere belediye meclisine sunulur” yasasına göre belediye meclisine toplantısında Kent Konseyi Başkanı Ali Çalıdağ tarafından sunuldu.

Kent Bildirgesi

Yapılan açıklamada, “Adil, eşitlikçi ve çoğulcu bir anlayışla hazırlanan ve belediyenin hizmet süreçlerinde hazırlanacak plânlarında göz önünde bulundurulması ve seçilecek belediye başkanının taahhüt etmesi talep edilen bildirgede sekiz başlık halinde ilkelere yer verildi” dedi.

Söz konusu 8 başlık ise şu şekilde;

  • Stratejik yönetim kapasitelerini geliştirmek;
  • Etkin ve bağımsız sivil toplumu destekleyerek katılımı artırmak,
  • Kentin geleceğini şekillendirmek için bütüncül kentsel ve bölgesel plânlamayı desteklemek
  • Kaliteli ve dayanıklı altyapılara ve temel hizmetlere herkesi eşit erişimin sağlamak,
  • “Kent Hakkı” yaklaşımını kentsel yönetişimin merkezine yerleştirmek,
  • Düşük karbonlu bir kente doğru dönüşüm teşvik etmek,
  • Kültürel politikalar aracılığıyla yerel mirası, yaratıcılığı ve çeşitliliği teşvik etmek,
  • Barış kültürünün oluşturulması ve güçlendirilmesini desteklemek.
(DAMLA YELTEKİN)
Paylaş