havadurum

İntifa Hakkı Nedir? Sınırları, Kurulması ve Sona Ermesi Hakkında Kapsamlı Bilgiler

Bir malın tüm faydalarından yararlanın, mülkiyeti size ait olmasa bile! İntifa hakkı ile tanışın! Bu hakla malı kullanabilir, kira alabilir ve tüm faydalarından yararlanabilirsiniz.

788

Mülkiyet hakkından sonra gelen en geniş ayni hak olan intifa hakkı, bir malın kullanma ve faydalanma yetkisini belirli bir kişiye tahsis eden bir haktır. Bu hak sayesinde, intifa hakkı sahibi malın gelirlerini elde edebilir, kira alabillir ve malın tüm faydalarından yararlanabilir. Fakat intifa hakkı sahibinin malın mülkiyet hakkı bulunmaz.

İntifa Hakkı Ne Demektir?

İntifa hakkı, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 794. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre intifa hakkı, taşınır ve taşınmaz mallar, haklar veya bir mal varlığı üzerinde kurulabilir. İntifa hakkı sahibi, malın kullanma ve faydalanma yetkisine sahip olurken, malın mülkiyeti intifa hakkını kuran kişiye ait olmaya devam eder.

 • Örnek: Bir kişi, sahip olduğu bir evi kızı Fatma'ya intifa hakkı kurarak verebilir. Bu durumda Fatma, evi kullanabilir, kira alabilir ve evin tüm faydalarından yararlanabilir. Fakat evin mülkiyeti hala babasına ait olacaktır.

İntifa Hakkı Kimlere Verilir?

İntifa hakkı, gerçek kişilere ve tüzel kişilere verilebilir. İntifa hakkı kurmak için ahliyetli olmak gerekir. Yani, intifa hakkı kuracak ve intifa hakkı alacak kişilerin akıl ehliyetine sahip olması gerekir.

Kimler intifa hakkı kurabilir?

 • Malın maliki
 • Malın sahibi olmayan bir kişi (örneğin, bir vakıf)

Kimler intifa hakkı alabilir?

 • Gerçek kişiler
 • Tüzel kişiler

İntifa Hakkı Nasıl Kurulur?

İntifa hakkı, tescil yoluyla kurulur. Taşınır mallarda intifa hakkı zilyetliğin devri ile, alacaklarda alacağın devri ile, taşınmazlarda ise tapu kütüğüne tescil ile kurulur.

Tescil için gerekli belgeler

 • İntifa hakkı sözleşmesi
 • Tarafların kimlik belgeleri
 • Taşınmaz için tapu senedi (tapu kütüğüne tescil işlemi için)

İntifa Hakkının Sınırları

İntifa hakkı sahibinin bazı sınırlamaları bulunur. Bu sınırlamalar şunlardır:

 • İntifa hakkı sahibi, malın özüne zarar veremez.
 • İntifa hakkı sahibi, malın kullanma ve faydalanma yetkisini başkasına devredemez.
 • İntifa hakkı sahibi, malın mülkiyet hakkını kazanamaz.

İntifa Hakkı Nasıl Sona Erer?

İntifa hakkı, farklı sebeplerle sona erebilir. Bu sebepler şunlardır:

 • İntifa hakkı sahibinin ölümü
 • İntifa hakkı sahibinin ehliyetsiz hale gelmesi
 • Malın yok olması
 • Malın mülkiyet hakkının intifa hakkı sahibine geçmesi
 • İntifa hakkının miras yoluyla intikal etmesi
 • İntifa hakkının sözleşmeyle sona erdirilmesi

İntifa Hakkı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

İntifa hakkı ile mülkiyet hakkı arasındaki fark nedir?

Mülkiyet hakkı, bir malın tüm haklarını (kullanma, faydalanma, tasarruf) kapsar. İntifa hakkı ise bir malın sadece kullanma ve faydalanma haklarını kapsar.

İntifa Hakkının Kullanılmasının Devredilebilirliği

İntifa hakkı devredilemezken, kullanımının devredilebilirliği mümkündür. Bu, intifa hakkı sahibi, malın kullanma ve faydalanma yetkisini başkasına devredebilir demektir.

Ancak, bu durum için bazı şartlar vardır:

 • Sözleşmede aksi bir hüküm bulunmamalıdır.
 • Durum ve koşullardan hak sahibince şahsen kullanılması gerektiği anlaşılmamalıdır.

Örnek: Bir kişi, sahip olduğu bir evi kızı Fatma'ya intifa hakkı kurarak verebilir. Fatma da bu evi kiracıya kiralayabilir. Bu durumda, Fatma intifa hakkının kullanılmasını kiracıya devretmiş olur.

İntifa Hakkının Miras yoluyla Geçmesi

İntifa hakkı miras yoluyla geçebilir. İntifa hakkı sahibi öldüğünde, intifa hakkı mirasçılarına geçer. Mirasçılar, intifa hakkını kendi aralarında paylaşabilirler veya bir mirasçıya devredebilirler.

 • Örnek: Bir kişi, sahip olduğu bir evi kızı Fatma'ya intifa hakkı kurarak verebilir. Fatma öldüğünde, intifa hakkı kendi çocuklarına geçer. Çocuklar, intifa hakkını kendi aralarında paylaşabilirler veya birine devredebilirler.

İntifa Hakkının Sözleşmeyle Sona Erdirilmesi

İntifa hakkı, sözleşmeyle sona erdirilebilir. İntifa hakkı sahibi ve malik, intifa hakkının sona ermesi konusunda anlaşabilirler. Bu anlaşma yazılı olarak yapılmalıdır.

 • Örnek: Bir kişi, sahip olduğu bir evi kızı Fatma'ya intifa hakkı kurarak verebilir. Birkaç yıl sonra, malik ve Fatma, intifa hakkının sona ermesi konusunda anlaşabilirler. Bu anlaşma yazılı olarak yapılmalıdır.

İntifa Hakkı Hakkında Yasal Düzenlemeler

İntifa hakkı, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 794. maddesi ve devamındaki maddelerde düzenlenmiştir. Bu maddelerde intifa hakkının kurulması, sınırları, sona ermesi ve diğer hususlar detaylı bir şekilde ele alınmaktadır.

(ATİLLA AKIN)
Paylaş