havadurum

Gömeç’te Disiplinler Arası Buluşmalar Sempozyumu'na Sayılı Günler Kaldı

Gömeç’te düzenlenecek olan Disiplinler Arası Gömeç Buluşmaları Sempozyumu, Gömeç ve çevresinin doğal, tarihi, kültürel ve sanatsal değerlerini ve gelecek vizyonunu tartışmaya açıyor.

1322

Gömeç Belediyesi ve birçok paydaşın desteklediği Disiplinler Arası Gömeç Buluşmaları Sempozyumu, 26-28 Ekim 2023 tarihleri arasında Gömeç’te gerçekleştirilecek. Sempozyumda, Gömeç ve çevresinin doğal, tarihi, kültürel ve sanatsal değerleri ile gelecek vizyonu ele alınacak.

Gömeç’in Değerlerine Farkındalık Sağlamak

Sempozyumun amacı, Gömeç ve çevre sahasının geçmişi ve bugünü ile tanıtmak, farklı disiplinlere ait çalışmaları, üretimleri, uygulama ve modelleri paylaşmak, Gömeç’in sahip olduğu değerlere farkındalık sağlamak ve bu değerlerin korunarak çağdaş yaklaşımlarla Gömeç vizyonuna katkı sunmaktır. Sempozyuma, akademik bildirilerin yanı sıra kültürel, sanatsal ve sportif içerikli atölye çalışmaları, projeleri ve etkinlikleri de dahil edilmektedir.

Sempozyum Oturum Başlıkları ve Etkinlikleri

Sempozyumda, ekoloji, iklim, çevre ve sürdürülebilirlik; antik çağdan yakın döneme kültür varlıkları; kültürel miras, yaşam ve kent buluşmaları; milli mücadele ve Gömeç; kent ekonomisi ve kırsal kalkınma; zeytin/zeytinyağı; toplumsal bilinç ve afet yönetimi; kent girişimcileri: STK ve kooperatifler; alternatif turizm ve fırsatlar; destinasyon yönetimi; Gömeç’in markalaşma sürecinde tecrübeler ve adımlar; kültür, sağlık ve ekonomi için yerel gastronomi gibi başlıklar altında sunumlar yapılacaktır. Ayrıca, sanat sergileri, müzik dinletisi, kültür ve sanat atölyeleri, kültür gezisi gibi etkinlikler de düzenlenecektir.

Gömeç’te Yerel Kalkınma Hedefleniyor

Sempozyuma davetli konuşmacılar arasında “20 Yıl Sonra Gömeç”, “Gömeç ve Sosyo-Ekonomik Perspektifler”, “Milli Mücadele ve Gömeç”, “Gömeç’te Yerel Kalkınmaya Katkılarıyla Ulusal ve Uluslararası Projeler” gibi özel oturumlar da yer alacaktır.

Sempozyum Kitabının Yayını 15 Şubat

Sempozyuma katılım için bildiri özet teslim tarihi 10 Ekim 2023 olarak belirlenmiştir. Tam metin teslim tarihi ise 15 Aralık 2023’tür. Sempozyum kitabının yayın tarihi ise 15 Şubat 2024 olarak planlanmıştır.

Paylaş