havadurum

Fahri Trafik Müfettişi Nasıl Olunur? Başvuru Şartları ve Süreci

Fahri müfettiş olmak isteyen vatandaşlar, başvuru şartlarını ve sürecini öğrenmek için bu haberi okuyun. Fahri müfettişlik, trafik güvenliğine katkıda bulunmak için önemli bir görevdir.

7016

Fahri müfettiş olmak isteyen vatandaşlar, başvuru şartlarını ve sürecini merak ediyor. Fahri müfettişlik, polis, jandarma ve trafik zabıtasının dışında karayolu denetimine özel olarak seçilen sivil şahısların yaptığı bir görevdir. Fahri müfettişler, trafik kurallarına uymayan sürücülere ceza yazma yetkisine sahiptir. Peki, fahri müfettiş nasıl olunur? Başvuru şartları nelerdir? Maaş alıyorlar mı? İşte detaylar…

Fahri Müfettiş Nasıl Olunur?

Fahri müfettiş olabilmek için, aşağıdaki şartları taşıyan kişiler, dilekçelerine gerekli belgeleri ekleyerek ikamet ettikleri il valiliğine bizzat müracaat edebilirler:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • En az kırk yaşında olmak
 • En az yüksekokul mezunu olmak
 • En az on yıllık sürücü belgesi sahibi olmak
 • Asli kusurlu olarak ölümlü veya yaralamalı trafik kazasına sebebiyet vermemiş olmak
 • Müracaat tarihinden geriye doğru toplam beş yıl içerisinde, hakkında 100 ceza puanı uygulaması sonucu sürücü belgesinin geri alınmamış olması

Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak

Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlara, zimmet, ihtiras, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

Başvuru Süreci Nasıl İşliyor?

Başvuru yapan adaylar, Trafik Hizmetleri Başkanlığı tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda, müfettiş olmasında sakınca görülmeyenler, Emniyet Genel Müdürünün teklifi ile İçişleri Bakanının onayına sunulur. Onay işlemini müteakip, ilgili valiliklere sonuçları iletilir ve EK-2’de gösterilen “Fahri Trafik Müfettişi Kimlik Belgesi” düzenlenerek verilir.

Fahri Müfettişler Maaş Alıyor Mu?

Fahri müfettişler, yaptıkları görev karşılığında herhangi bir maaş almazlar. Ancak, görevlerini yerine getirirken kullandıkları araçların yakıt giderleri, Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesinden karşılanır. Ayrıca, fahri müfettişler, görevlerini yaparken kendilerine verilen özel kıyafet ve ekipmanları kullanmak zorundadırlar.

Fahri Müfettişler Hangi Cezaları Yazabilir?

Fahri müfettişler, trafik kurallarına uymayan sürücülere, aşağıdaki ihlallerden dolayı ceza yazabilirler:

 • Trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirmek
 • Gidişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli işgal etmek
 • Işıklı trafik işaretlerinden kırmızı renkli olanına ve sesli işaretlere uymamak
 • Önde giden bir aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlememek
 • Kontrolsüz kavşaklarda motorsuz araç sürücülerinin motorlu araçlara, motorlu araçlardan soldakinin sağdan gelen araca geçiş hakkı vermemesi
 • Taşıt yolu üzerinde yaya ve okul geçitleri ile diğer geçitlerde duraklamak
 • Trafik zabıtası, trafik işaret levhası veya ışıklı trafik cihazları bulunmayan kavşaklarda geçiş hakkına riayet etmemek
 • Kurallara uygun şekilde park etmiş araçların çıkmasına engel olacak yerlerde park etmek
 • Geçiş üstünlüğü olan araçların giriş ve çıkışının yapıldığının belirlendiği işaret levhasından on beş metre mesafe içinde park etmek
 • Sadece park lambaları ile seyir etmek
 • Belirli kişi, kurum ve kuruluşlara ait araçlara, yönetmelikteki esaslara göre ayrılmış ve bir işaret levhası ile belirlenmiş park yerlerinde park etmek

Fahri Müfettiş Sayısı Artıyor

Fahri müfettişlik sistemi, 1997 yılında yürürlüğe giren bir yönetmelikle başlamıştır. O günden bu yana, fahri müfettiş sayısı her yıl artmaktadır. 2019 yılında, fahri müfettiş sayısı 30 bini aşmıştır. 2020 yılında ise, fahri müfettiş sayısının 35 bine yaklaşacağı tahmin edilmektedir. Fahri müfettişler, trafik güvenliğinin sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadır.

(SAİM TUNÇMAN)
Paylaş