havadurum

Esnaf sorunları Ankara Gündeminde

Çanakkale Esnaf Odaları Birliği Başkanı Ünal Özcan, TESK’te yapılan toplantıda sektörün karşı karşıya olduğu sorunlara dikkat çekti ve çözüm önerilerini sundu.

997

Ankara'da gerçekleşen TESK Kurullar Toplantısı, Türkiye'nin dört bir yanından gelen esnaf ve sanatkarların sesini duyurduğu önemli bir platform oldu. Çanakkale Esnaf Odaları Birliği Başkanı Ünal Özcan'ın katılımıyla yapılan toplantıda, esnafın ve sanatkarların yaşadığı sorunlar masaya yatırıldı. Özcan'ın açıklamaları, sektördeki güncel meselelere ışık tutarken, çözüm önerileri de içeriyordu. Bu makalede, TESK Kurullar Toplantısı'nın detaylarına ve esnafın dile getirdiği önemli konulara odaklanacağız.

Özcan’ın çözüm önerileri

TESK Kurullar Toplantısı, esnaf ve sanatkarların yaşadığı güncel sorunları masaya yatırdığı bir platformdur. Mart ayında gerçekleşen toplantıda, sektörün karşı karşıya olduğu zorluklar ve çözüm önerileri gündeme geldi. İşte toplantıda ele alınan önemli konular:

Basit Usul Vergilendirmeye Tabi Esnaf Sanatkarlarının Durumu:

Basit Usul Vergilendirmeye tabi esnaf sanatkarlarının, vergilendirme şartlarını kaybetme riskleri en önemli konular arasındaydı. Kira, alış ve satış kazanç hadleri ile muhasebe ücretleri gibi faktörler, sektörün geleceği açısından belirleyici rol oynamaktadır. Bu konudaki talepler ve çözüm önerileri, toplantıda detaylı bir şekilde ele alındı.

Yüksek Komisyon Ücretleri ve Diğer Mali Konular:

Kamu ve özel bankaların uyguladığı yüksek komisyon ücretleri, esnaf ve sanatkarların maliyetlerini artırmaktadır. Bu durum, işletme sahiplerinin kar marjını olumsuz etkilemekte ve sektörün büyümesini engellemektedir. Toplantıda, bu mali konuların çözümü için neler yapılabileceği tartışıldı.

İş Sağlığı ve Güvenliği:

Çırak, kalfa ve stajyer öğrencilerin çalışma şartları ve iş sağlığı güvenliği uygulamaları, sektörde önemli bir konu olarak öne çıktı. İşyerlerinde güvenli bir ortamın sağlanması ve gelecek nesillerin mesleki eğitimlerinin güvence altına alınması için neler yapılabileceği üzerinde duruldu.

Doğal Afetlere Hazırlık ve Acil Durum Ekipleri:

Doğal afetlere karşı hazırlıklı olmak ve acil durum ekipleri oluşturmak, sektörün ortak bir sorumluluğudur. Toplantıda, bu konuda atılması gereken adımlar ve bakanlıktan talep edilen yazılı izin detaylı bir şekilde ele alındı.

Mesleki Belgeler ve Yasal Düzenlemeler:

Mesleki belgelerin düzenlenmesi ve yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi, sektördeki standartların belirlenmesi açısından önemlidir. Konfederasyon ve ilgili bakanlıklarla yapılacak protokoller ve yasal düzenlemeler, sektörün geleceği açısından belirleyici olacaktır.

Bağ-Kur Prim Ödeme Süreleri:

Bağ-Kur'a tabi esnaf ve sanatkarların prim ödeme sürelerinin kısaltılması talebi, sektörün sosyal güvenlik açısından önemli bir meselesidir. Toplantıda, bu konudaki taleplerin nasıl karşılanabileceği ve yasalaşması için neler yapılabileceği üzerinde duruldu.

Vergi Düzenlemeleri ve Perakende Yasaları:

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde devam eden vergi düzenlemeleri ve perakende yasalarının hayata geçirilmesi, sektörün geleceği açısından belirleyici öneme sahiptir. Toplantıda, bu yasal düzenlemelerin sektöre etkileri ve taleplerin nasıl karşılanabileceği detaylı bir şekilde ele alındı.

Ulaştırma Bakanlığı Çalışmaları:

Belediye mücavir alanları ve il sınırları içinde yolcu ve servis taşımacılığı yapan işletmecilerin durumu, Ulaştırma Bakanlığı'nın çalışma alanına girmektedir. Hazırlanan çalışmaların yasalaşması ve sektörün geleceği açısından belirleyici öneme sahiptir.

(ERHAN TAYLAN)
Paylaş