havadurum

Engelliler için yeni vergi rehberi yayınlandı!

Engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için adımlar atılmaya devam ediliyor. Yeni alınan karara göre, engelli vatandaşlara yönelik vergi mevzuatında değişiklikler yapıldı.

251

Engelleri vatandaşların zor koşullarını gidermek için, vergi mevzuatında düzenlemeler yapıldı. Yapılan değişiklerde, engelli bireylerin; sosyal ve ekonomik hayata katılımlarının kolaylaştırılması amaçlanıyor.

Yayınlanan söz konusu rehberde;

  • Engellilik indiriminin kapsamı, başvurusu ve hangi raporların geçerli olduğu,
  • Engellilik indiriminden kimlerin yararlanabileceği,
  • Engellilik indirimi tutarlarının ne kadar olduğu,
  • Engellilik indiriminden yararlanmak için yapılması gerekenler,
  • Yurt içinden alınan taşıtlarda sağlanan özel tüketim vergisi avantajı,
  • Katma değer vergisinde sağlanan vergi avantajları,
  • Motorlu taşıtlar vergisinde sağlanan vergi avantajları,
  • Gümrük vergisinde sağlanan vergi avantajları,
  • Emlak vergisinde sağlanan vergi avantajları,

ele alındı.

Engelli indirimi nedir?

Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesine göre; çalışma gücünün asgari %80’ini kaybetmiş bulunanlar birinci derece engelli, asgari %60’ını kaybetmiş bulunanlar ikinci derece engelli, asgari %40’ını kaybetmiş bulunanlar ise üçüncü derece engelli sayılmaktadır. Buna göre, engellilik indirimi, çalışma gücü kaybı olanların ücret ve/veya kazançlarına, girecekleri derecelere göre belirlenen miktarda indirimin uygulanmasıdır.

Kimler engelli indirimden yararlanabilir?

Yayınlanan karara göre; engelli ücretli, bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan ücretli, engelli serbest meslek erbabı, bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan serbest meslek erbabı bireyler engelli indiriminden yararlanabilir.

(HABER MERKEZİ)
Paylaş