havadurum

Engelliler Haftası’nda önemli sorun; “Çözümler ertelenmekte veya uygulanmamaktadır”

10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle, Çanakkale’de bulunan tüm engelli dernekleri Cumhuriyet Meydanında çelenk sundu. Çelenk sunma törenin ardından ortak basın açıklaması gerçekleştirdi.

521

Türkiye Sakatlar Derneği Çanakkale Şubesi, Çanakkale Engelliler Derneği, Altı Nokta Görme Engelliler Çanakkale Şubesi, Çanakkale Zihinsel Engelliler Derneği, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası’nda çelenk sunma töreni düzenledi. Çelenk sunma töreninin ardından, basın açıklaması gerçekleştirildi. Basın açıklamasından sonra, Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Zihinsel Engelliler Derneği Halk Oyunları Ekibi, dans gösterisi düzenledi.

"Engellilere yönelik bakış yalnızca böyle günlerde ele alınıyor"

Türkiye Sakatlar Derneği Çanakkale Şubesi Başkan Yardımcısı Bahar Göncü “Ülkemizde uzun yıllardan bu yana 10-16 Mayıs tarihleri arasında 'Engelliler Haftası' olarak çeşitli etkinliklerle toplumda farkındalık oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu kapsamda kamu ve özel kuruluşlarca etkinlikler düzenlenmekte ve bu şekilde engellilere ilişkin görüş ve öneriler dile getirilmektedir. Ancak üzülerek görmekteyiz ki engellilere yönelik bakış ve yaklaşım konuları yalnızca böylesi günlerde ele almak ve sonrasında ise rafa kaldırmaktan ibarettir” ifadelerini kullandı.

“Sorunlar sorun olarak kalmaya devam etmektedir”

Engelliler Haftası’nda önemli bir sorunun altını çizen ve çözümlerin ertelendiğini veya uygulanmadığını söyleyen Başkan Yardımcısı Göncü “Yıllardır dile getirilmesine, bizler tarafından anlatılmaya çalışılmasına rağmen aynı sorunlar, sorun olarak kalmaya devam etmektedir. Çözümler ise ya ertelenmekte veya uygulanmamaktadır. Bu sorunların en başında, çağdaş bütün ülkelerin on yıllar öncesinde çözdüğü engelliliğin tespiti ve haklardan yararlanmasına ilişkin kurallardaki hatalı yaklaşım ve düzenlemeler gelmektedir. Dünya Sağlık Örgütü ve iç mevzuatımız bakımından geçerli olması gereken kuralların çok gerisinde kalan Sağlık Raporlarına ilişkin düzenlemelerde yapılan değişiklikler, geçmişte var olan hakları bile ortadan kaldırmaktadır” sözlerine yer verdi.

“Engellilerin sahip olduğu haklar ellerinden alınmaktadır”

Engellilerin sahip olduğu hakları kullanmasının büyük önem taşıdığının önemle üzerinde duran Göncü “Bu raporlar birçok haklarını kullanmasını da etkilemesi bakımından engelliler için hayati önemdedir. 2019 yılında yapılan son düzenleme ile engellilerin vergi indirimi, emeklilik, evde bakım hizmeti, sürücü ehliyeti gibi yararlanmakta oldukları hakları ellerinden alınmaktadır. Yine bu kapsamda 2828 sayılı Yasa ile sağlanan evde bakım desteği ve ağır bakım gerektiren engelliler rapor yönetmeliğinde yapılan değişiklikler ile kısmi bakım kapsamına alınmakta, evde bakım yardımı kesilmektedir” ifadelerini kullandı.

“Zor koşullara hapsedilmektedirler”

Yararlanma hakkının kısıtlandığı gibi aynı zamanda engellilerin, yaşlıların ve kronik hastaların daha zor koşullara hapsedildiğini söyleyen Başkan Yardımcısı Göncü “Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliğleri (SUT) son derece keyfi biçimde değiştirilmekte ve engelliler, kronik hastalar, yaşlılar daha zor koşullara hapsedilmektedir. Yararlanma hakları kısıtlanırken, destek fiyatları yaşanan onca enflasyon yokmuşcasına uzun yıllar öncesindeki düzeyde tutulmaktadır. Bu açık biçimde engellilerin gereksinim duyduğu desteklere erişimini olanaksız hale getirmekte, paran varsa yaşa denilmektedir. 2022 sayılı Yasa ile verilmekte olan Sosyal Yardım tutarı, başta gıda olmak üzere enflasyon karşısında değersizleşmiş, bir haftalık harcamaya bile yetmez hale gelmiştir. Yardım miktarının belirlenmesinde aile gelirinin esas alınması birçok engellinin bu haktan yararlanmasını engellemektedir” dedi.

“Engellilerin insanca yaşama hakkı hayata geçirilmelidir”

Engellilerin, sahip olması gereken adımların mutlaka atılması gerektiğini söyleyen Göncü “Toplu ulaşım araçlarının engelliler için erişilebilir hale getirilmesini düzenleyen 5378 sayılı Yasanın ilgili hükümleri uzun yıllardır ertelenmektedir. Bu nedenle engellerin en temel hakkı olan ulaşım ve erişim hakları fiilen yok edilmiş durumdadır. Siyasi partiler seçimlerde engellileri artık görmemek konusunda ortak bir davranışa girmişlerdir. Yerel yönetim seçimlerinde engellilerin adı bile anılmamış, engelli adaylara yer verilmemiştir. İnanıyoruz ki engellerden arınmış, eşit ve erişilebilir bir dünya bizler için de gelecektir. Birleşmiş Milletlerin artık temel bir ilkesine dönüşen ‘insana yaraşır’ bir yaşam için gereken adımlar mutlaka atılmalı ve engellilerin insanca yaşama hakkı hayata geçirilmelidir” diyerek sözlerini tamamladı.

Düzenlenen basın açıklamasının ardından, Zihinsel Engelliler Derneği Halk Oyunları Ekibi, Engelliler Haftası’na özel hazırladıkları folklor dans gösterisini sundu. Gösterinin sonunda katılımcılar ekibi alkışlayarak tebrik etti.

(ESRA GÜLLER)
Paylaş