havadurum

Emlak ve çevre vergisinde son ödeme ne zaman?

Emlak Vergisi, İlan ve Reklam Vergisi ile Çevre Temizlik Vergisi’nin 2024 yılı 1. taksit ödemesi 31 Mayıs 2024 Cuma günü sona eriyor.

501

Çanakkale Belediye Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden Yaptığı açıklama; “Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam vergilerinin 1. Taksitlerine ilişkin ödemeler 31 Mayıs 2024 Cuma tarihinde son bulacaktır. Ödeme yapan kentlilerimizin bilgilendirmeyi dikkate almamaları, ödeme yapmayan kentlilerimizin ise, mağdur ve cezalı duruma düşmemeleri için ödemelerini zamanında yapmaları hususu önemle duyurulur” denildi.

Emlak vergisi kimleri bağlar?

1319 sayılı Emlak Vergi Kanununa göre Türkiye sınırları içerisinde bulunan binalar, arsalar ve araziler emlak vergisine tabidir. Emlak Vergisini; taşınmazın maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa taşınmazı malik gibi tasarruf edenler ödemekle yükümlüdürler. Emlak vergisi ödeyecek kişilerin bulundukları illerde belediyelerin emlak tahakkuk servislerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Emlak Vergisi bildirimi için hangi belgeler gerekmektedir?

Emlak vergi bildirimi için ilgili belediyeye; tapu fotokopisi, binalar için yapı kullanma izin fotokopisi, taşınmaz sahibinin iletişim bilgileri, vergi numarası veya T.C. kimlik numarası ile müracaat edilmelidir. Tüzel kişiler için ayrıca imza sirküleri ve vergi levhası.

Emlak Vergisi hangi dönemlerde ödenmektedir?

Emlak vergisi yıllık olarak tahakkuk edilip iki eşit taksit halinde ödenir. 1. taksit Mayıs ayı sonuna, 2. taksit Kasım ayı sonuna kadar ödenir. (İsteyen mükellefler vergilerinin tamamını 1. Dönemde ödeyebilirler)

Emlak Vergisi neye göre hesaplanır?

Emlak vergileri; takdir komisyonları tarafından 4 yılda bir tespit edilen ve sonraki yılar için yeniden değerleme oranlarına göre yükseltilen emlak vergisi asgari rayiç değerleri üzerinden hesaplanır. (Binalarda ayrıca bina maliyetleri de hesaba katılır). Emlak vergisi taşınmazın emlak vergi değerinin arsalar için %0,6’sı, araziler için %0,2’si, meskenler için %0,2 ve işyerleri için %0,4’ dür.

Emlak Vergisi Zamanında Ödenmezse Cezai Yaptırımı Ne Olur?

Emlak vergisinin zamanında ödemeyen mükellef geciken taksit için her ay 6183 Sayılı Kanun hükmüne göre tespit edilen oranda gecikme zammı ödemek zorundadır. Örneğin bu oran 2006 yılından itibaren aylık gecikme cezası %2,5 olarak belirlenmiştir.

Gazi, Şehit, dul ve yetimlerin vergi muafiyetinden yararlanma şartları nelerdir?

  • Türkiye sınırları içinde hisseli veya tam mülkiyet kapsamında brüt yüzölçümü 200 m2'yi geçmeyen tek mesken dışında başka meskeni bulunmamalıdır. (Varisli hisseli vb. ikinci bir mesken veya işyerinin olmaması gerekir)
  • Bu meskenin muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla değil, daimi olarak kullanılması gerekir.(Yazlık, Kışlık, işyeri vb taşınmazlar muafiyetten faydalanamaz)
  • Şehit dul ve yetimi olduğuna dair belge ile birlikte belediyeye başvuru yapılması gerekir.

Engellilerin vergi muafiyetinden yararlanma şartları nelerdir?

  • Türkiye sınırları içinde hisseli veya tam mülkiyet kapsamında brüt yüzölçümü 200 m2' yi geçmeyen tek mesken dışında başka meskeni bulunmamalıdır. (Varisli hisseli vb. ikinci bir mesken veya işyerinin olmaması gerekir)
  • Bu meskenin muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla değil, daimi olarak kullanılması gerekir.(Yazlık, Kışlık, işyeri vb taşınmazlar muafiyetten faydalanamaz)
  • Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden alınan engelli olduğuna dair rapor veya engelli kimlik kartı ile birlikte belediyeye başvuru yapılması gerekir.
(ERHAN TAYLAN)
Paylaş