havadurum

Dünya İnme Günü nedeniyle vatandaşlar bilgilendirildi

Dünya İnme Günü nedeniyle Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bilgilendirme mesajı yayımlanarak vatandaşları bilgilendirdi.

1267

Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Dünya İnme Günü kapsamında vatandaşların bilinçlendirilmesi ve farkındalığın artması amacıyla bilgilendirme mesajı yayımlandı. Yayımlanan mesajda “İnme Teşkilatı verilerine göre; dünya genelinde 101 milyon kişi inme sonrası gelişen felç ile yaşamını sürdürmekte, her yıl ortalama 12 milyon kişiye ilk kez inme tanısı konmakta ve 6,5 milyon kişi inme nedeni ile kaybedilmektedir” ifadeleri yer aldı.

“Her yıl ortalama 12 milyon kişiye ilk kez inme tanısı konuyor”

Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Dünya İnme Günü’ne dair yayınladığı mesajda “İnme, beyin damar hastalıkları grubunda yer alan, beyin damarlarında tıkanıklık ya da beyinde kanama ile ortaya çıkan bir hastalıktır. Dünya Sağlık Teşkilatı verilerine göre beyin damar hastalıkları (serebrovasküler hastalıklar) dünyada en fazla fonksiyon kaybına neden olan, yaşam kalitesini olumsuz etkileyen ve ölüm nedeni olarak ikinci sırada yer alan hastalık grubudur. İnme Teşkilatı verilerine göre; dünya genelinde 101 milyon kişi inme sonrası gelişen felç ile yaşamını sürdürmekte, her yıl ortalama 12 milyon kişiye ilk kez inme tanısı konmakta ve 6,5 milyon kişi inme nedeni ile kaybedilmektedir. Ayrıca, 25 yaş üzeri her 4 kişiden 1’inin hayatlarının herhangi bir döneminde inme ile karşı karşıya kalacağı öngörülmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu 2022 yılı ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerine göre, ülkemizde, ölümlerin yüzde 42,3'ünün iskemik kalp hastalıklarından, yüzde 23,5'inin diğer kalp hastalıklarından, yüzde 19,2'sinin beyin damar (serebrovasküler) hastalıklardan kaynaklanmaktadır” sözleri kullanıldı.

İnmenin faktörlerine yer verildi

İnmeyi nelerin tetiklediğine yer verilirken “İnmenin risk faktörleri arasında sağlıksız beslenme, fiziksel hareketsizlik, alkol kullanımı, tütün kullanımı, hava kirliliği, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, obezite ve diyabetin bulunduğu; aile geçmişi, stres, etnik köken, cinsiyet ve yaş faktörlerinin beyin damar hastalıkları ve inmenin gelişmesini etkilediği görülmektedir. Dolayısıyla risk faktörleriyle mücadele etmek beyin damar hastalıkları ve inmeden korunmada ya da ilerlemesini durdurmada birincil korunma yöntemidir. Yapılan araştırmalar göstermektedir ki inme, risk faktörleri ile mücadele etmek ve yapılacak ufak yaşam tarzı değişiklikleri ile yüzde 90 oranında önlenebilmektedir. Bunun yanı sıra beyin damar hastalıkları ve inmenin erken teşhisi, etkili tedavisi ve izlenmesi yoluyla söz konusu hastalıkların ilerlemesinin durdurulması ve bu hastalıklara bağlı yeni hastalık oluşmasını engellemesi en önemli mücadele basamaklarından biridir” denildi.

“İnme İzlem Kılavuzu modülü geliştirildi”

İnme İzlem Kılavuzu modülüne ilişkin bilgilendirmelerde bulunularak; “Bakanlığımız, konunun önemine binaen, ilgili tarafların katkı ve katılımlarıyla ‘Türkiye Kalp ve Damar Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programını (2021-2026)’ hazırlamış olup bu program kapsamında inme hakkında toplumsal farkındalığı, erken tanı ve tedavi standartlarını oluşturarak hastalık yükünü azaltmak amacıyla çeşitli faaliyetler yürütmektedir. Bu amaçla ‘Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerine Yönelik Beyin Damar Hastalıkları ve İnme İçin İzlem Kılavuzu’ hazırlanmış, birinci basamak sağlık hizmet sunucularının kronik hastalıkların erken teşhisi, etkili tedavisi ve izlemlerinde daha etkin yürütmeleri için hazırlanan Hastalık Yönetimi Platformu (HYP) uygulaması kapsamında ‘İnme İzlem Kılavuzu’ modülü geliştirilmiştir” diye belirtildi.

(Erhan Taylan)

Paylaş