havadurum

Dikkat çeken açıklama; Otizm tanısı almış kişi sayısı yok!

Çanakkale Kent Konseyi Otizm Çalışma Grubunun raporu Kent Konseyi’nde görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Kent Konseyinde kabul edilen rapor yasa gereği belediye meclisinde görüşüldü.

1232

Çanakkale Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı İkinci Oturumu gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen toplantıda Çanakkale Kent Konseyi’nin Otizm Çalışma Grubu’nun Özet Raporu sunumu düzenlendi. Sunumda, otizmli bireyler hakkında bilgi verilirken farkındalık çalışmaları anlatıldı.

Verilere yer verildi

Raporda yer alan bilgilere göre Türkiye’de 0-19 yaş aralığındaki yaklaşık 434 bin 10 otizmli çocuk ve genç bulunmaktadır, ancak bu grup içinde sadece 30 bin 50 kişi eğitim alabilmiş ve okullaşabildiği verileri sunuldu. Yapılan nüfus projeksiyonlarına göre, ülkemizde tahmini olarak 1 milyon 387 bin 580 otizmli bireyin yaşadığı ve bu durumdan etkilenen aile fert sayısı da 5 milyon 550 bin 320. Bu sayıların gelecek yıllarda daha da yükselebileceği tahmin edilmekte.

İstihdam sağlanması önerisi meclise sunuldu

Raporda Bireyselleştirilmiş Eğitim Plânlarının her otizmli öğrenciye özel olarak tasarlanması ve eğitim verilmesi, destek eğitim odalarının aktif olarak kullanılması, destek eğitimle ilgili yeterli düzeyde olmayan öğretmen yetersizliğine son verilmesine vurgu yapılırken tüm okullarda “Özel Eğitim Birimi” kurulması ve her okulda öğrenci sayısı ile orantılı olarak, alan mezunu özel eğitim öğretmenlerin istihdamın sağlanması önerisi sunuldu.

Dikkat çeken veriler...

Çanakkale’de yaşayan otizmli çocukları olan aileler, Çanakkale’de faaliyet gösteren iki derneğin temsilcileri (Çanakkale Otizm Derneği, Çanakkale Özgün Bireyler Otizm Derneği) ve otizmli bireylerin eğitimleri konusunda uzman olan eğitimcilerden oluşan çalışma grubu, Çanakkale’de eğitim kurumlarına kayıtlı (kaynaştırma öğrencileri hariç) 180 kadar öğrenci bulunduğu, bu öğrencilerin büyük çoğunluğunun lise sonrasında herhangi bir meslek eğitim kurumuna devam edemediğini, Otizm tanısı alan çocuk sayısının artıyor oluşuyla eğitim kurumlarına ve yaşam boyu destek kurumlarına olan ihtiyacın giderek arttığına dikkat çekti.

Olumsuzluklar gündeme getirildi

Ailenin, toplumun doğal ve temel birimi olduğu, toplum ve devlet tarafından korunması gerektiği, engellilerin tüm insan haklarından tam ve eşit ölçüde yararlanabilmesinin sağlanabilmesi için engelliler ile aile bireylerinin gerekli koruma ve desteği alması gerektiğine işaret eden raporda, engellilerin çoğunluğunun yoksulluk koşullarında yaşadığı ve bu durumun engelliler üzerindeki olumsuzlukları artırdığı ifade edildi. Eğitim, sağlık ve ekonomik sorunların derin etkilerini yaşayan engelliler yaşadıkları sorunların çözümüne yönelik bilgi ve yapabilirlik yoksunluğu da çektiğinin altı çizildi.

Eksikliklerin giderilmesi önem taşıyor

Haklarına erişmek için neyin, nerede, nasıl yapılacağını bilmeyen engelliler ve ailelerine sorunların çözümünde yol gösterici olacak, bilgi ve iletişimi sağlayacak, danışmanlık yaparak hizmet verecek engelliler merkezinin oluşturulmasına ihtiyaç olduğuna yer veren raporda adını Otizmli Bireyler ve Engelliler Danışma ve Yaşam Merkezi olarak belirledikleri bir yapının Çanakkale belediyesi tarafından oluşturularak eksikliğin giderilmesi meclis toplantısında öneriye sunuldu.

(ESRA GÜLLER)
Paylaş